MSH: KQKD Q3 Lợi nhuận sát ước tính trong khi định giá hấp dẫn hơn

0
302

Khuyến nghị: MUA

Giá mục tiêu 1 năm: 66.900 Đồng/cp

Tăng: 22,5%

Giá hiện tại ngày 01/11/2019: 54.600 Đồng/cp

MSH gần đây đã công bố kết quả Q3/2019, trong đó doanh thu thuần và lợi nhuận ròng đạt 1,2 nghìn tỷ đồng (+ 2,9% YoY) và 138 tỷ đồng (+ 6,8% YoY). Lũy kế 9T2019, doanh thu thuần và lợi nhuận ròng đạt 3,5 nghìn tỷ đồng (+ 15,8% YoY) và 357 tỷ đồng (+ 30,6% YoY), hoàn thành 80% và 92% kế hoạch năm về doanh thu và lợi nhuận trước thuế. Biên lợi nhuận gộp cải thiện từ 20,4% trong Q3/2018 lên 21,5% trong Q3/2019 nhờ thay đổi trong cơ cấu doanh thu: tăng tỷ trọng đơn hàng FOB với biên lợi nhuận gộp cao hơn. Lũy kế 9T2019, biên lợi nhuận gộp đạt 20,3% (9T2018: 19,4%) và biên lợi nhuận ròng đạt 10,3% (9T2018: 9,2%).

Trong bối cảnh đồng CNY mất giá (9% vào tháng 7/2019 và 3% YTD), đồng VND tương đối ổn định do hệ quả của chiến tranh thương mại Mỹ-Trung. Tuy nhiên, hàng xuất khẩu của Việt Nam trở nên kém cạnh tranh so với Trung Quốc. Trong 9T2019, xuất khẩu hàng dệt may Việt Nam chỉ tăng 9,1% YoY, giảm rõ rệt so với 9T2018 là 16% YoY. Theo Hiệp hội Dệt may Việt Nam, các công ty may mặc trong nước mua vải Trung Quốc với giá cao hơn và khách hàng giảm số lượng đặt hàng so với năm trước do bất ổn từ chiến tranh thương mại. Do đó, mặc dù tăng trưởng doanh thu 9T2019 chậm lại so với 6T2019 ở mức 23,7% YoY, MSH vẫn là một trong những công ty tăng trưởng trong phân khúc.

Quan điểm đầu tư

Năm 2019, chúng tôi ước tính doanh thu thuần và lợi nhuận ròng đạt 4,57 nghìn tỷ đồng (+ 15,7% YoY) và 441 tỷ đồng (+ 19,3% YoY), với biên lợi nhuận gộp là 20,3%. Năm 2020, chúng tôi ước tính doanh thu thuần và lợi nhuận ròng đạt 5,1 nghìn tỷ đồng (+ 10,8% YoY) và 455 tỷ đồng (+ 3,1% YoY), với biên lợi nhuận gộp là 20% do khấu hao tăng từ hai nhà máy mới. Với mức giá hiện tại là 54.600 đồng/ cổ phiếu, MSH đang giao dịch ở PE 2019 và 2020 là 6,3 lần và 6,1 lần, đây là mức khá hấp dẫn. Giá mục tiêu 1 năm của chúng tôi là 66.900 đồng (tăng 22,5% so với giá hiện tại), dựa trên PE mục tiêu không đổi là 7,5 lần, tương đương với khuyến nghị MUA. Chúng tôi sẽ cung cấp thông tin cập nhật chi tiết trong báo cáo sắp tới.

 – SSI –

Đồ thị kỹ thuật

Bình luận

Please enter your comment!
Please enter your name here