AAA: Tăng trưởng tích cực trong Q3/2019 nhờ mảng kinh doanh truyền thống

0
411

Khuyến nghị: KHẢ QUAN

Giá mục tiêu 1 năm: 20.100 Đồng/cp

Tăng: +27,2%

Giá tại ngày 07/11/2019: 15.800 Đồng/cp

Gần đây chúng tôi tham gia cuộc họp của AAA, với những điểm chính như sau:

Lợi nhuận Q3 tăng trưởng mạnh, nhờ hoạt động sản xuất: Theo ban lãnh đạo, doanh thu Q3 ước tính đạt 2.364 tỷ đồng, tăng 8% YoY. Lợi nhuận trước thuế (LNTT) ước tính tăng đáng kể 49% YoY đạt 85,7 tỷ đồng. Mức tăng trưởng ấn tượng trong quý đến từ mảng sản xuất, với LNTT đạt 77 tỷ đồng trong Q3, tăng 47% YoY và chiếm 88% tổng LNTT của AAA.

Sản lượng tiêu thụ bao bì nhựa tăng đáng khích lệ, nhờ vào doanh thu từ thị trường Nhật Bản tăng: Doanh thu sản xuất trong Q3 đạt 1.025 tỷ đồng, tăng 2% YoY do giá sản phẩm giảm cùng với giá hạt nhựa PE (giá hạt nhựa PE giảm 20-25% YoY_. Mặc dù vậy, sản lượng tiêu thụ bao bì nhựa tăng 10,2% YoY đạt 24.200 tấn nhờ vào tăng trưởng thị trường Nhật Bản trong Q3, chiếm 34% sản lượng tiêu thụ bao bì trong 9T2019, so với 29% trong năm 2018. Biên lợi nhuận gộp tăng từ 11,9% trong Q3/2018 lên tới 14,6% trong Q3/2019 nhờ tăng tỷ trọng doanh thu từ thị trường Nhật Bản (thị trường có biên lợi nhuận lớn hơn nhờ có ít sự cạnh tranh) và tỷ trọng đóng góp doanh thu của bao bì tự hủy cao hơn; từ mức 5-6% trong năm 2018 lên 10% trong 9T2019. Bao bì tự hủy có giá cao hơn (+100-150%), cùng với biên lợi nhuận cao hơn 4 điểm phần trăm so với bao bì thông thường. Theo đó, lợi nhuận gộp từ hoạt động sản xuất tăng 25% YoY đạt 150 tỷ đồng; chiếm 75% tổng lợi nhuận gộp trong quý.

Hoạt động thương mại ổn đinh: Doanh thu thương mại đạt 1,3 nghìn tỷ đồng trong Q3/2019, tăng 12% YoY, và chiếm 55% tổng doanh thu. Tuy nhiên, lợi nhuận gộp không thay đổi đạt 33,8 tỷ đồng, chỉ chiếm 17% tổng lợi nhuận gộp. Thị phần hiện tại của AAA trong mảng kinh doanh hạt nhựa ước tính vào khoảng 5%. Trong thời gian tới, công ty không kỳ vọng tăng doanh thu thương mại, nhưng thay vào đó sẽ cải thiện biên lợi nhuận gộp thêm 1% từ mức hiện tại lên 3,5% thông qua việc mở rộng cơ sở dữ liệu khách hàng.

Mảng khu công nghiệp chiếm 0,4% doanh thu và 4% lợi nhuận gộp trong quý. Kết quả này là nhờ cho thuê 35.000 m2 với đơn giá 4 USD/m2/tháng. AAA đang làm việc với các khách thuê tiềm năng và có thể cho thuê thêm 35.000-70.000 m2 trong quý 4.

Lũy kế 9T2019, doanh thu và lợi nhuận ròng đạt 7.047 tỷ đồng và 438 tỷ đồng, tăng 27,65 và 176% YoY tương ứng. Với kết quả như vậy, công ty đã hoàn thành 74% và 86% kế hoạch năm về doanh thu và lợi nhuận ròng trong 9T2019.

(tỷ đồng) 9T2019 9T2018 YoY % KH 2019 TSLN
  9T2019 9T2018 2018
Doanh thu thuần 7.407 5.803 27,60% 74%      
Lợi nhuận gộp 866 475 82,10%   11,70% 8,20% 8,40%
Lợi nhuận từ HĐKD 661 294 124,50% 8,90% 5,10% 4,20%
EBIT 669 300 122,80%   9,00% 5,20% 4,70%
EBITDA 860 483 78,20% 11,60% 8,30% 7,80%
Lợi nhuận trước thuế 520 190 173,80%   7,00% 3,30% 3,20%
Lợi nhuận ròng 438 159 176,00% 86% 5,90% 2,70% 2,60%
Lợi nhuận ròng thuộc về cổ đông 409 129 218,00%   5,50% 2,20% 2,30%

Nguồn: AAA, SSI Research

Cập nhật dự án hạt nhựa PBAT: Như đã lưu ý trong báo cáo trước đây, Tập Đoàn An Phát Holdings: APH (cổ đông lớn nhất của AAA) dự kiến sẽ xây dựng sản máy sản xuất hạt nhựa tự hủy PBAT trong thời gian sắp tới. Dự án sẽ có tổng công suất 20-25 nghìn tấn, với vốn đầu tư khoảng 60-70 triệu USD, trong đó 30-40% huy động từ nguồn vốn chủ sở hữu. APH đã mua lại 51% cổ phần của TLC, công ty có giấy phép sản xuất hạt nhựa PBAT. Nhà máy dự kiến thực hiện theo từng giai đoạn, với giai đoạn đầu tiên vào cuối năm 2020. Chi phí sản xuất hạt nhựa PBAT ước tính thấp hơn 30% so với giá nhập khẩu hiện tại từ Châu Âu.

Ước tính kết quả kinh doanh

Do kết quả kinh doanh Q3 sát với ước tính của chúng tôi, chúng tôi duy trì dự báo lợi nhuận ròng năm 2019 đạt 518 tỷ đồng (+144% YoY). Doanh thu ước tính đạt 9.834 tỷ đồng (+23% YoY) dựa vào giả định sản lượng tiêu thụ bao bì nhựa đạt 9.600 tấn (+11% YoY), và doanh thu thương mại đạt 4,87 nghìn tỷ đồng (+17% YoY).

Trong năm 2020, chúng tôi kỳ vọng các nhà máy sản xuất bao bì nhựa sẽ đạt công suất tối đa trong năm tới, sản lượng tiêu thụ đạt 106 nghìn tấn (+11% YoY) và doanh thu đạt 3.572 tỷ đồng (+11% YoY).

Mặt khác, chúng tôi kỳ vọng công ty sẽ cho thuê 15ha diện tích còn lại của Khu công nghệ cao An Phát trong năm 2020, so với 10 ha trong năm 2019. Tuy nhiên, chúng tôi cho rằng diện tích nhà xưởng để bán sẽ giảm từ 60.000 m2 trong năm 2019 xuống còn 10.000 m2 trong năm 2020, vì các bên thuê có xu hướng muốn tự xây dựng nhà máy. Do đó, doanh thu và lợi nhuận gộp từ bất động sản trong năm 2020 ước tính đạt 499 tỷ đồng (-29% YoY) và 267 tỷ đồng (-13% YoY). Trong khi đó, doanh thu và lợi nhuận gộp từ thương mại ước tính đạt 4,75 nghìn tỷ đồng (-2%) và 143 tỷ đồng (+7% YoY).

Theo đó, chúng tôi ước tính kết quả kinh doanh của công ty hầu như không đổi với doanh thu đạt 9.886 tỷ đồng (+0.5% YoY) và lợi nhuận thuần đạt 520 tỷ đồng (+0.4% YoY). Tuy nhiên chúng tôi giả định rằng 50% số lượng chứng quyền phát hành trong năm 2018, (tương đương với 20 triệu cổ phiếu mới hoặc 12% tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành) sẽ thực hiện trong năm 2020 (giá thực hiện là 14.500 đồng/CP so với giá cổ phiếu hiện tại là 15.150 đồng/CP). Do đó, EPS 2020 ước tính giảm 10% YoY xuống còn 2.193 đồng, trong đó EPS từ hoạt động kinh doanh chính (không bao gồm khu công nghiệp) là 1.419 đồng, tăng nhẹ 1,2% YoY.

Định giá và quan điểm đầu tư

Ở mức giá hiện tại, AAA đang giao dịch với PE 2019 và 2020 dự phóng lần lượt là 6,5 lần và 7,3 lần, khá hấp dẫn theo quan điểm của chúng tôi so với mức trung bình 3 năm trước là 8,5 lần và tương đương các công ty trong khu vực là 9 lần. Chúng tôi duy trì xếp hạng Khả quan cho cổ phiếu, với giá mục tiêu không đổi là 20.100 đồng/CP dựa trên phương pháp SoTP. Trong 3-6 tháng tới, chúng tôi ước tính Q4 đạt tăng trưởng đáng khích lệ nhờ mảng bao bì nhựa, cùng với tỷ suất cổ tức tiền mặt là 9,4%, có thể hỗ trợ lên giá cổ phiếu trong tương lai.

Phân khúc Phương pháp

Định giá

Khu công nghiệp RNAV 1.127
Mảng kinh doanh cốt lõi PE – dựa trên PE mục tiêu là 9x 2.712
Tổng giá trị 3.839
Giá hợp lý/ cổ phiếu 20.100
Giá hiện tại 15.900
Tăng

26,4%

  – SSI –  

Đồ thị kỹ thuật

Bình luận

Please enter your comment!
Please enter your name here