FPT: CẬP NHẬT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG 2019

0
491

Công ty Cổ phần FPT – FPT

A. HOẠT
ĐỘNG KINH DOANH
I. KẾT QUẢ KINH DOANH 2018
– Năm 2018, doanh
thu MWG đạt 86.390 tỷ đồng tăng 30,4% và lợi nhuận sau thuế 2.603 tỷ đồng tăng
gần 31% so với cùng kỳ. Như vậy, công ty đã hoàn thành kế hoạch doanh thu và
vượt 11% chỉ tiêu lợi nhuận..
II. KẾT QUẢ KINH DOANH QUÝ I/2019
Kết
quả kinh doanh quý I/2019, với doanh thu và lợi nhuận trước thuế lần lượt đạt
5.666 tỷ đồng và 960 tỷ đồng, tăng 19,3% và 23% so với cùng kỳ. Lãi cơ bản trên
cổ phiếu (EPS) đạt 1.021 đồng, tăng 22,5% so cùng kỳ.
III. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 2019
– Trong năm 2019, ban lãnh đạo
đặt kế hoạch kinh doanh tích cực, bao gồm doanh thu và LNTT đạt lần lượt 27
nghìn tỷ đồng (+15% YoY) và 4,5 nghìn tỷ đồng (+16% YoY). Cổ tức tiền mặt còn lại
cho năm 2018 là 1.000 đồng/CP (lợi suất cổ tức 2,2%) và cổ phiếu thưởng với tỷ
lệ 10:1 (một cổ phiếu mới cho mỗi 10 cổ phiếu hiện hành) dự kiến sẽ được thực
hiện trong quý 2/2019. Cổ tức tiền mặt 2019: 2.000 đồng/CP dựa theo lượng cổ
phiếu sau phát hành cổ phiếu thưởng, tương ứng với 2.200 đồng/CP dựa theo lượng
cổ phiếu hiện tại (lợi suất cổ tức 4,8%).
– SSI đánh giá:
·
Hoạt động kinh doanh:
1.
Khối công nghệ: Doanh thu 15.450 tỷ đồng
(+15.3% yoy), LNTT dự kiến 1.933 tỷ đồng (+27.3% yoy).
2.
Khối viễn thông: Doanh thu 9.980 tỷ đồng (+13%
yoy), LNTT dự kiến 1.660 (+13.9% yoy).
3.
Khối giáo dục và đầu tư: Doanh thu 1.670 tỷ
đồng (+21.4% yoy), LNTT 425 tỷ đồng (-13% yoy).
4.
LN từ công ty liên doanh liên kết: 442 tỷ đồng
(+14% yoy)
·
SSI đánh giá FPT có thể hoàn thành cao hơn kế
hoạch. Trong đó, khối công nghệ dự báo thị trường Nhật Bản tiếp tục tăng trưởng
30% nhờ khách hàng mới, giảm cạnh tranh với Trung Quốc. Đồng thời, biên lợi
nhuận khối công nghệ được kỳ vọng cao hơn 2018 nhờ vào: (1) Tập trung bán dịch
vụ vào khách hàng lớn, bán chéo giữa các thị trường; (2) Tăng cường chuyển đổi
số. Khối viễn thông tăng trưởng nhờ vào (1) doanh thu băng thông rộng ổn định;
(2) Tăng trưởng của dịch vụ viễn thông cho các doanh nghiệp và phân khúc IPTV
(truyền hình Internet) ở mức cao.
– Nguồn SSI, DiepDv – 

* THAM KHẢO ĐỊNH GIÁ MỘT
VÀI CÔNG TY
 

B. ĐỒ
THỊ KỸ THUẬT

 

 

– Đồ thị cổ
phiếu luôn biến động từng ngày do đó Anh/chị Liên hệ với DiepDv để có đánh giá khách
quan nhất.

 

Bình luận

Please enter your comment!
Please enter your name here