ACV: Tác động của COVID-19 đến kết quả kinh doanh 2020 và cập nhật định giá

0
362

Khuyến nghị: MUA

Giá mục tiêu 1 năm: 68.600 Đồng/cp

Tăng: +17,7%

Giá hiện tại (tại ngày 04/03/2020): 58.300 Đồng/cp

Do dịch virus Covid-19 bùng phát, tất cả các công ty hàng không, sân bay và các công ty du lịch là những đối tượng chịu ảnh hưởng nhiều nhất. Câu hỏi lớn đặt ra là dịch virus Corona sẽ gây ra thiệt hại như thế nào đối với các công ty này? Chúng tôi chọn giải quyết câu hỏi này bằng cách phân tích tình huống, đưa ra các giả định khác nhau về thời gian dịch bệnh Covid-19 có thể xảy ra và tác động của dịch bệnh đến kết quả tài chình của công ty. Quan trọng nhất, chúng tôi đánh giá tác động đến việc định giá cổ phiếu ACV.

Trường hợp cơ sở cho phân tích của chúng tôi giả định rằng dịch virus Covid-19 sẽ kết thúc vào cuối Q2/2020, và việc phục hồi có thể bắt đầu từ Q3/2020. Đối với trường hợp xấu nhất chúng tôi kéo dài thời gian dịch bệnh đến Q3/2020, việc phục hồi sẽ chỉ bất đầu từ Q4/2020. Đối với trường hợp tốt nhất, dịch bệnh có thể kết thúc ngay vào cuối Q1/2020.

Tóm tắt phân tích:

Nguồn: SSI ước tính và dự báo

Phân tích của chúng tôi có thể có chút trái ngược với các lo lắng hiện tại trên thị trường thế giới. Nhìn chung, với mức giá hiện tại, theo phân tích của chúng tôi rủi ro giảm đối với khuyến nghị là không nhiều, ngay cả trong trường hợp xấu nhất (giảm 9%), trong khi triển vọng tăng giá đối với trường hợp cơ sở và trường hợp tốt nhất khá cao. Trong dài hạn, sau khi dịch virus Covid-19 giảm dần, ACV vẫn được hưởng lợi từ sự tăng trưởng hành khách của Việt Nam, do đó vẫn là 1 khoản đầu tư dài hạn tốt.

Với mức giá ngày 2/3/2020, chúng tôi cho rằng đây là cơ hội tốt để mua ACV đối với các nhà đầu tư dài hạn. Sử dụng ước tính và định giá đối với trường hợp cơ sở của chúng tôi, chúng tôi nâng khuyến nghị từ KHẢ QUAN lên MUA, với giá mục tiêu cho năm 2020 là 68.600 đồng/cp (+29% so với giá hiện tại) dựa vào EV/EBITDA 2020 mục tiêu là 12 lần. Lưu ý rằng định giá của chúng tôi không bao gồm khoản thu nhập từ khu bay.

Xem chi tiết báo cáo Click tại đây

Đồ thị kỹ thuật

Nguồn SSI, Chứng +

Bình luận

Please enter your comment!
Please enter your name here