DCM: RỦI RO GIÁ KHÍ ĐẦU VÀO

0
457

CTCP PHÂN BÓN DẦU KHÍ CÀ MAU – DCM

A. HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
I.
KẾT QUẢ KINH DOANH 2018
Năm 2018, DCM ghi nhận doanh
thu ước đạt 6,827 tỷ đồng, vượt 28% kế hoạch năm – là mức doanh thu cao nhất từ
trước đến nay. Lợi nhuận sau thuế đạt 659 tỷ đồng, vừa vặn hoàn thành chỉ tiêu
lợi nhuận cả năm.
II.
KẾT QUẢ KINH DOANH QUÝ I/2019
– Kết quả kinh doanh QI/2019,
DCM đạt 1.496 tỷ đồng tăng 11.8% so với cùng kỳ, lợi nhuận ước đạt 186 tỷ đồng
giảm 38.7% so với cùng kỳ năm trước.
III.
ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 2019
Năm 2019, Kế hoạch doanh thu đạt 6.940 tỷ đồng và thu về 240 tỷ đồng lợi nhuận
sau thuế. So với kế hoạch năm 2018 thì kế hoạch năm 2019 của DCM ghi nhận mức
tăng hơn 10% về doanh thu nhưng lợi nhuận sẽ giảm mạnh.
DCM cho biết 2019 là năm đầu tiên DCM áp dụng
giá khí mới khi nhà máy vẫn còn trong giai đoạn khấu hao với chi phí khá lớn.
– Câu
chuyện DCM:
·
Cuối năm 2014, 129 triệu cổ phần DCM đã được
bán ra công chúng với giá 12.000 đồng/CP. Sau cổ phần hóa cho đến hết 2018, PVN
(thông qua đầu mối bán là GAS) áp dụng giá khí cho DCM đảm bảo ROE đạt 12%. Với
chính sách này, giá khí bán cho DCM dao động trong khoảng 1,9 USD/ triệu BTU.
·
Cổ tức 2017 tiền tỷ lệ 9%, tương đương chi ra
khoảng 476 tỷ đồng trả cổ tức. Nếu tính phần lợi nhuận trên cũng như cổ tức chi
trả hằng năm dao động quanh 10%, giá khí mà DCM chi trả cho PVN khoảng 3
USD/triệu BTU.
·
Kể từ sau cổ phần hóa đến nay, mỗi năm khấu hao
và chi phí lãi vay vào khoảng 1.600 tỷ đồng, trong đó có khoản nợ nước ngoài
khi xây dựng dự án hiện còn gần 200 triệu USD. Đây là khoản vay có bảo lãnh của
Chính phủ. DCM vẫn duy trì được lợi nhuận 600 – 700 tỷ đồng. Khi không còn đảm
bảo của PVN từ năm 2019, nếu Doanh nghiệp hoạt động èo uột, câu hỏi đặt ra là
ai sẽ trả nợ thay DCM? Trường hợp xấu doanh nghiệp có thể hoạt động kinh doanh
lỗ không?
·
Tập đoàn Dầu khí (PVN) thực hiện sắp xếp, cổ phần
hoá, thoái vốn giai đoạn 2017 – 2020. Trong đó, PVN sẽ giảm tỷ lệ sở hữu tại Đạm
Cà Mau xuống còn 51%.
·
Sản lượng khí tại PM3 Cà Mau cấp cho sản xuất
điện và đạm sẽ có sự sụt giảm và Nhà máy đạm Cà Mau sẽ khó có đủ nhiên liệu khí
đầu vào để chạy 100% công suất và nguồn cung phân đạm sẽ bị ảnh hưởng đáng kể.
·
Thị trường NPK tại Việt Nam đang có sự cạnh
tranh rất cao.
– Nguồn DiepDv – 
* THAM KHẢO ĐỊNH GIÁ MỘT VÀI CÔNG TY
Đang cập nhật
B. ĐỒ THỊ KỸ THUẬT
– Đồ thị cổ phiếu luôn biến động từng
ngày do đó Anh/chị Liên hệ với DiepDv để có đánh giá khách quan nhất.