DGW: Cập nhật cuộc họp với các nhà đầu tư

0
469

Khuyến nghị: KHẢ QUAN

Giá mục tiêu 1 năm: 28.300 Đồng/cp

Tăng: +6,4%

Giá hiện tại (tại ngày 26/02/2020): 26.600 Đồng/cp

Gần đây chúng tôi tham dự cuộc họp với các nhà đầu tư của DGW, với những điểm chính như sau:

Kết quả tài chính Q4/2019 ấn tượng

(tỷ đồng) 4Q19 4Q18 YoY 3Q19 QoQ % kế hoạch năm TSLN
4Q19 4Q18 3Q19 2018
Doanh thu thuần 2.499,80 1.554,70 60,8% 2.614,50 -4,4% 118,8%
Lợi nhuận gộp 166,2 113,9 46,0% 179,1 -7,2% 6,6% 7,3% 6,9% 6,2%
Thu nhập từ hoạt động kinh doanh 76,9 53,9 42,5% 80,3 -4,2% 3,1% 3,5% 3,1% 2,9%
EBIT 75,8 54,2 39,8% 79,1 -4,1% 3,0% 3,5% 3,0% 2,9%
EBITDA 77,1 56,1 37,3% 80 -3,7% 3,1% 3,6% 3,1% 3,0%
Lợi nhuận trước thuế 67 41,8 60,1% 67,3 -0,6% 2,7% 2,7% 2,6% 2,4%
Lợi nhuận ròng 50,9 32,3 57,5% 50,6 0,5% 117,7% 2,0% 2,1% 1,9% 1,8%
Lợi nhuận ròng thuộc về cổ đông 50,1 32,9 52,4% 52 -3,6% 2,0% 2,1% 2,0% 1,9%

Nguồn: DGW, SSI Research

DGW đạt 2,5 nghìn tỷ đồng doanh thu thuần (+61% YoY) và 51 tỷ đồng lợi nhuận ròng (+58% YoY) trong Q4/2019. Trong năm 2019, doanh thu thuần và lợi nhuận ròng lần lượt đạt 8.493 tỷ đồng (+43% YoY) và 161 tỷ đồng (+47% YoY), vượt kế hoạch năm lần lượt là 19% và 18%. Kết quả này vượt xa ước tính của chúng tôi (doanh thu thuần ước đạt 7.972 tỷ đồng và lợi nhuận ròng ước đạt 140 tỷ đồng), chủ yếu nhờ mảng điện thoại di động tăng trưởng cao hơn ước tính.

Cơ cấu doanh thu

Tỷ đồng 4Q19 4Q18 YoY 12T19 12T18 YoY
Máy tính và máy tính bảng 724 635 14% 2.975 2.401 24%
Điện thoại di động 1.330 587 127% 3.896 2.355 65%
Thiết bị văn phòng 373 314 19% 1.367 1.110 23%
Hàng tiêu dùng 73 24 204% 255 77 231%
Tổng doanh thu 2.500 1.560 60% 8493 5943 43%

Nguồn: DGW, SSI Research

Mảng điện thoại di động ghi nhận mức tăng trưởng mạnh mẽ trong Q4/2019 đạt 1,33 nghìn tỷ đồng (+127% so với cùng kỳ năm ngoái), và tăng 66% đạt 3.916 tỷ đồng trong cả năm 2019. DGW phân phối hai thương hiệu điện thoại di động là Nokia và Xiaomi. Trong khi doanh thu từ Nokia (hợp đồng đã ký trong Q4/2018) không đáng kể, thì doanh thu từ điện thoại di động Xiaomo (hợp đồng cũ) lại đáng khích lệ. Theo DGW, thị phần của điện thoại Xiaomi tăng từ 4% trong tháng 1/2019 lên 10,3% trong tháng 10/2019. Do đó, mặc dù ngành điện thoại di động nói chung giảm trong năm 2019 (-2,8% YoY, theo DGW), nhưng DGW vẫn hoạt động đạt mức tăng trưởng ấn tượng là 127% YoY trong Q4/2019, và 65% YoY cho cả năm 2019.

Máy tính và máy tính bảng đạt mức tăng trưởng doanh thu là 14% YoY đạt 724 tỷ đồng trong Q4/2019 và tăng 24% YoY đạt 2.795 tỷ đồng trong năm 2019, nhờ sản lượng tiêu thụ và giá bán bình quân tăng. Công ty đã gia tăng tỷ trọng máy tính có giá bán trên 14 triệu đồng/sản phẩm từ 52,8% trong năm 2018 lên 58,6% trong năm 2019. Máy tính cao cấp đáng chú ý là Dell XPS 13 7390 2in1 (giá bán lẻ là 49,9 triệu đồng/sản phẩm), Lenovo IdeaPad S540 (giá bán lẻ là 18,99 triệu đồng/sản phẩm) và HP EliteBook x360 1010 G6 (giá bán lẻ là 51,99 triệu đồng/sản phẩm). Giống như điện thoại di động, doanh thu máy tính của DGW tăng cao hơn so với mức tăng trưởng doanh thu máy tính toàn thị trường trong năm 2019 (24% so với 5,5%).

Thiết bị văn phòng ghi nhận mức tăng trưởng doanh thu là 19% YoY đạt 373 tỷ đồng trong Q4/2019 và tăng 23% YoY đạt 1.367 tỷ đồng trong cả năm 2019. Chúng tôi cho rằng mức tăng trưởng này có thể đến từ (1) quá trình chuyển đổi kỹ thuật số trên cả nước, (2) tính hữu dụng của các sản phẩm IOT (ví dụ như thiết bị Remote Mi và Remote hồng ngoại của Xiaomi) và (3) nhu cầu thiết bị văn phòng gia tăng từ các công ty có vốn đầu tư FDI trực tiếp ở Việt Nam, đặc biệt trong bối cảnh chiến tranh thương mại Mỹ-Trung gia tăng.

Doanh thu hàng tiêu dùng tăng 204% YoY đạt 73 tỷ đồng trong Q4/2019 và tăng 231% YoY đạt 255 tỷ đồng trong cả năm 2019 nhờ hợp đồng ký mới với Nestle (được ký trong Q4/2018) so với mức cơ sở so sánh thấp từ năm 2018.

Tỷ suất lợi nhuận gộp trong Q4/2019 thấp hơn Q4/2018 (6,6% so với 7,3%). Tuy nhiên, tỷ suất lợi nhuận gộp cả năm cải thiện từ 6,2% trong năm 2018 lên 6,5% trong năm 2019 do doanh thu từ hàng tiêu dùng tăng cao hơn.

Tỷ lệ SG&A/doanh thu tăng từ 3,8% trong năm 2018 lên 4,1% trong năm 2019, chủ yếu do chi phí quảng bá cho mẫu điện thoại di động mới ra mắt.

Tỷ suất lợi nhuận ròng tăng nhẹ từ 1,8% trong năm 2018 lên 1,9% trong năm 2019, chủ yếu nhờ tỷ suất lợi nhuận gộp và thu nhập tài chính ròng cải thiện, mặc dù tỷ lệ SG&A/doanh thu tăng.

Các hợp đồng mới được ký kết

Gần đây DGW đã ký 2 hợp đồng phân phối không độc quyền mới:

Huawei: Phạm vi sản phẩm bao gồm điện thoại di động, đồng hồ thông minh, máy tính và máy tính bảng và các sản phẩm IoT. Do các hạn chế bởi Mỹ, các dịch vụ của Google không được sử dụng trên điện thoại di động Huawei, do đó rất khó để bán sản phẩm trên thị trường này. Đồng thời, doanh thu từ các sản phẩm khác của Huawei ước tính có giá trị thấp hơn so với điện thoại di động nói chung.

Unilever: Phạm vi sản phẩm bao gồm các sản phẩm chăm sóc cá nhân dưới nhãn hiệu Dove, LUX và Suave. Hiện tại, các sản phẩm này đang được phân phối qua các kênh thương mại truyền thống. DGW sẽ tiếp quản việc phân phối từ một nhà phân phối hiện tại, và sẽ đưa thêm sản phẩm của Unilever vào các chuỗi thương mại làm đẹp và chăm sóc cá nhân hiện đại. Unilever quyết định chọn DGW làm nhà phân phối chính nhờ tình hình tài chính vững chắc, khả năng phát triển thương hiệu dài hạn và linh hoạt hơn so với các công ty có vốn FDI.

Kế hoạch tài chính năm 2020

Tỷ đồng 2019A Kế hoạch năm 2020 YoY
Doanh thu tuần 8.493 10.200 20%
Lợi nhuận ròng 161 202 25%
Máy tính và máy tính bảng 2.975 3.150 6%
Điện thoại di động 3.896 4.850 24%
Thiết bị văn phòng 1.367 1.700 24%
Hàng tiêu dùng 255 500 96%

Nguồn: DGW, SSI Research

DGW đặt kế hoạch doanh thu thuần và lợi nhuận ròng năm 2020 lần lượt là 10,2 nghìn tỷ đồng (+20% YoY) và 2020 tỷ đồng (+25% YoY), theo quan điểm của chúng tôi là hoàn toàn có thể đạt được. Thị phần của Xiaomi hiện tại khoảng 10%, tăng từ 4% trong tháng 1/2019. Xiaomi cung cấp điện thoại di động với giá rất cạnh tranh so với các sản phẩm khác có chức năng tương tự, do đó nhanh chóng giành được thị phần kể từ khi ra mắt trong năm 2017. Do đó, chúng tôi ước tính thị phần của Xiaomi tiếp tục giữ ở mức 10% trong năm 2020 so với mức thị phần bình quân năm 2019 khoảng 6-7% (theo ước tính của chúng tôi), do đó giúp DGW đạt mức tăng trưởng doanh thu là 24% đối với mảng điện thoại di động. Tăng trưởng doanh thu máy tính và máy tính bảng đặt ra thận trọng ở mức 6% sau mức tăng trưởng mạnh mẽ trong năm 2019 là 24% YoY, trong khi thiết bị văn phòng ước tính được hưởng lợi từ dòng vốn FDI vào Việt Nam. Hàng tiêu dùng đặt kế hoạch tăng 96% YoY trong năm 2020, nhưng mảng này có giá trị tương đối nhỏ.

Chúng tôi lưu ý rằng kế hoạch tài chính năm 2020 của DGW dựa trên các hợp đồng hiện tại, không bao gồm các hợp đồng với Huawei và Unilever, và không tính đến ảnh hưởng của việc bùng phát dịch virus Corona gần đây.

Tuy nhiên, DGW lưu ý rằng, hàng tồn kho của công ty đủ để kinh doanh trong 3 tháng. Ngoài ra, các tháng nghỉ Tết Nguyên đán là mùa thấp điểm, do đó công ty sẽ không phải đối mặt với việc thiếu hụt hàng tồn kho. Khi hết hàng, việc vận chuyển quốc tế cho các đơn hàng mới có thể mất nhiều thời gian hơn bình thường (hơn 10-14 ngày). Do đó, công ty có thể không bị ảnh hưởng nhiều bởi tình trạng thiếu hụt hàng tồn kho.

Quan điểm đầu tư

Chúng tôi đã đưa ra khuyến nghị KHẢ QUAN cho DGW với giá mục tiêu là 28.300 đồng/cp và cổ phiếu đã đạt giá mục tiêu của chúng tôi. Giả định công ty sẽ hoàn thành kế hoạch tài chính năm 2020, ở mức giá hiện tại là 26.600 đồng/cp, công ty đang giao dịch với mức P/E 2020 là 5,4 lần, thấp hơn nhiều so với mức P/E 5 năm trước là 9 lần. Chúng tôi sẽ cung cấp định giá mới trong báo cáo sắp tới.

Xem báo cáo thi tiết tại đây Cập nhật DGW

Đồ thị kỹ thuật

Nguồn SSI, Chứng+