DPM: ĐỢT BẢO DƯỠNG NHÀ MÁY ẢNH HƯỞNG ĐẾN KQKD

0
419


TỔNG CÔNG TY PHÂN BÓN VÀ HÓA CHẤT DẦU KHÍ – DPM 

 

A. HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
I.
KẾT QUẢ KINH DOANH 2018
Năm 2018, doanh thu DPM đạt 9,2
nghìn tỷ đồng tăng trưởng 16.3%, lợi nhuận trước thuế đạt 871 tỷ đông tăng trưởng
2.1% so với năm 2017.
II.
KẾT QUẢ KINH DOANH QUÝ I/2019
Q1/2019, doanh thu hợp nhất DPM đạt 1.596 tỷ đồng giảm 23,4% so
với cùng kỳ, lợi nhuận hợp nhất là 53,57 tỷ đồng đạt 30% cùng kỳ 2018, nguyên
nhân do nhà máy trong thời gian bảo dưỡng.
III.
ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 2019
Năm 2019, Kế hoạch doanh thu đạt
8,6 nghìn tỷ đồng, giảm 7% so với năm 2018 và LNST đạt 170 tỷ đồng, giảm 76,1%.
Các mục tiêu nói trên lần lượt thấp hơn 13,3% và 63,9% so với mục tiêu đã công
bố trước đây. Nguyên nhân là thời gian bảo dưỡng kéo dài 80 ngày, từ 19/02 đến
10/05/2019, lâu hơn so so với các đợt bảo dưỡng định kỳ 2 năm một lần (thông
thường là 22-26 ngày). S
ản lượng u-rê bán ra giảm 16,3%, giá urê trung bình giảm 2,5% và giá
khí đầu vào tăng 1,6% do cước vận chuyển khí tăng.
·
Các mục tiêu nói trên được dựa trên giả định sản
lượng u-rê và NPK bán ra đạt lần lượt 680.000 tấn và 155.000 tấn, lần lượt thấp
hơn 16% và 16,2% so với giả định trước đây, nghĩa là nhà máy u-rê sẽ hoạt động
với 85% công suất và nhà máy NPK sẽ hoạt động với 62% công suất. Ngoài ra, các
mục tiêu nói trên còn dựa trên cước vận chuyển khí đầu vào  1,4USD/MMBTU so với mức cước hiện nay là
1USD/MMBTU theo hợp đồng khí đầu vào với GAS.
·
Tuy nhiên, công ty cho biết có mua bảo hiểm thiệt
hại do gián đoạn kinh doanh, do vậy, lợi nhuận gộp bị mất/giảm do gián đoạn hoạt
động sẽ nằm trong phạm vi trách nhiệm của HĐ bảo hiểm này. Dự kiến công ty bảo
hiểm sẽ tiến hành kiểm tra sau khi đợt bảo dưỡng hoàn tất, sau đó quyết định
trường hợp này có được bảo hiểm hay không và đưa ra mức phí bồi thường. Nếu
công ty bảo hiểm từ chối bồi thường, lợi nhuận 2019 sẽ điều chỉnh giảm 30% đối
với dự báo và 10%- 15% đối với giá mục tiêu hiện tại.
·
Công ty tăng cổ tức bằng tiền mặt lên
1.200VND/cổ phiếu (lợi suất cổ tức 6,3%) so với kế hoạch 1.000 VND/CP trước
đây.Đối với năm 2019, DPM đề ra mục tiêu trả cổ tức bằng tiền mặt 800VND/CP (lợi
suất cổ tức 4,2%) trên cơ sở mục tiêu thận trọng đề ra cho năm nay.
·         Về quá trình thoái vốn nhà nước, đại diện của PVN cho biết PVN sẽ đẩy
nhanh tiến độ để giảm cổ phần xuống 51% trước cuối năm 2020, đặc biệt là phương
án thoái vốn xuống 36% hiện nay đang được xem xét
.
·         Khuyến nghị PHÙ HỢP THỊ TRƯỜNG dành cho DPM với giá mục tiêu 23.900VND/cổ phiếu (tổng mức sinh lời 28,3%, bao gồm lợi suất cổ tức 7,6%).

– Nguồn VCSC, DiepDv
– 

 

* THAM KHẢO ĐỊNH GIÁ MỘT VÀI CÔNG TY
B. ĐỒ THỊ KỸ THUẬT
– Đồ thị cổ phiếu luôn biến động từng ngày do đó Anh/chị Liên hệ với
DiepDv để có đánh giá khách quan nhất.
 

Bình luận

Please enter your comment!
Please enter your name here