FPT: Năm 2020 tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ

0
427

Khuyến nghị: MUA

Giá mục tiêu 1 năm: 74.500 Đồng/cp

Tăng: +27,7%

Giá hiện tại (tại ngày 14/11/2019): 58.300 Đồng/cp

Kết quả kinh doanh 9T2019: FPT ghi nhận kết quả kinh doanh ấn tượng, với doanh thu thuần và lợi nhuận trước thuế đạt 19,6 nghìn tỷ đồng (+20,5% YoY) và 3,51 nghìn tỷ đồng (+28,1% YoY). FPT liên tục vượt đồng thuận thị trường suốt cả năm, hoàn thành 74% và 76% kế hoạch năm về doanh thu và lợi nhuận trước thuế. Mảng gia công phần mềm tiếp tục là động lực tăng trưởng chính của công ty, với doanh thu tuần và lợi nhuận trước thuế đạt 7,8 nghìn tỷ đồng (+32,1%) và 1,25 nghìn tỷ đồng (+34% YoY).

Triển vọng:

(1) Gia công phần mềm: Dịch vụ chuyển đổi số vẫn là trọng tâm của công ty, với kế hoạch tăng trưởng hàng năm khoảng 40-50%. Do đó, kế hoạch tăng trưởng hàng năm mảng gia công phần mềm ước đạt 30% trong 3 năm tới. Để hoàn thành kế hoạch này, FPT cần trở thành “nhà tuyển dụng hàng đầu” tăng số lượng kỹ sư Fsoft lên 20%/năm, cũng như tăng công suất;

(2) Dịch vụ công nghệ thông tin trong trước: “FIS” đặt mục tiêu trở thành nhà tiên phong trong dịch vụ chuyển đổi số cho các tập đoàn ở Việt Nam, và ước tính tạo ra lợi nhuận trong năm 2021;

(3) Dịch vụ viễn thông: Ftel đặt kế hoạch tăng trưởng hàng năm là 15-18% trong 3 năm tới;

(4) Giáo dục: FPT đặt kế hoạch có 100 nghìn sinh viên vào năm 2021 (CAGR là 46%).

Ước tính và quan điểm đầu tư: Chúng tôi dự báo doanh thu thuần và lợi nhuận ròng thuộc về cổ đông của công ty mẹ năm 2019 đạt 28,1 nghìn tỷ đồng (+20,7% YoY) và 3,29 nghìn tỷ đồng (+26% YoY). Trong năm 2020, chúng tôi dự báo doanh thu thuần và lợi nhuận ròng công ty mẹ năm 2020 đạt 33,4 nghìn tỷ đồng (+19,1% YoY) và 3,89 nghìn tỷ đồng (+18% YoY).

Ở mức giá hiện tại là 58.300 đồng/CP, FPT đang giao dịch ở mức PE 2019 và 2020 là 13,4 lần và 11,3 lần, khá hấp dẫn. Chúng tôi điều chỉnh định giá lợi nhuận ròng năm 2020 theo phương pháp SOTP, với cùng bội số mục tiêu cho mỗi mảng. Do đó, giá mục tiêu 1 năm mới là 74.500 đồng/CP (+28% so với giá hiện tại), từ 67.000 đồng/CP, nhắc lại khuyến nghị MUA. FPT vẫn là một trong số ít những công ty có vốn hóa lớn đạt mức tăng trưởng lợi nhuận cao và định giá hấp dẫn. Trong 3-6 tháng tới, chúng tôi ước tính lợi nhuận sẽ tiếp tục vượt kỳ vọng, hỗ trợ cho giá cổ phiếu.

Rủi ro giảm giá: Các công ty liên kết của FPT (FPT Synnes và FPT Retail – FRT: Upcom) có thể giảm tăng trưởng do doanh thu sản phẩm CNTT-TT giảm. Lương kỹ sư công nghệ thông tin tiếp tục tăng nhanh ở Việt Nam, do nhu cầu nhân viên công nhệ thông tin cao.

Gần đây chúng tôi tham dự cuộc họp với FPT để cập nhật kết quả kinh doanh 9T2019 và triển vọng dài hạn. FPT ghi nhận kết quả kinh doanh ấn tượng trong 9T2019, với doanh thu thuần và lợi nhuận ròng lần lượt đạt 19,6 nghìn tỷ đồng (+20,5% YoY) và 3,51 nghìn tỷ đồng (+28,1% YoY). FPT liên tục vượt qua đồng thuận thị trường trong suốt cả năm, hoàn thành 74% và 76% kế hoạch năm.

Tỷ đồng Doanh thu Lợi nhuận trước thuế Tỷ suất LNTT
Phân khúc 9T2018 9T2019 %YoY 9T2018 9T2019 %YoY 9T2018 9T2019
Công nghệ 8.835 11.069 25,3% 1.037 1.471 41,9% 11,7% 13,3%
Gia công phần mềm 5.903 7.796 32,1% 930 1.246 34,0% 15,8% 16,0%
Tích hợp hệ thống, giải pháp phần mềm và dịch vụ CNTT 2.932 3.273 11,6% 107 225 110,3% 3,6% 6,9%
Viễn thông 6.486 7.561 16,6% 1.124 1.295 15,2% 17,3% 17,1%
Dịch vụ viễn thông 6.107 7.133 16,8% 907 1.074 18,4% 14,9% 15,1%
Quảng cáo trực tuyến 379 428 12,9% 217 221 1,8% 57,3% 51,6%
Giáo dục và Đầu tư 940 967 2,9% 296 443 49,7% 31,5% 45,8%
Phân phối và Bán lẻ 281 299 6,4%
CTCP FPT 16.261 19.597 20,5% 2.738 3.508 28,1% 16,8% 17,9%

Nguồn: Công ty, SSI

Kết quả kinh doanh 9T2019

Công nghệ: Mảng gia công phần mềm tiếp tục là động lực tăng trưởng chính của công ty, ghi nhận 7,8 nghìn tỷ đồng (+32,1% YoY) doanh thu thuần và 1,25 nghìn tỷ đồng (+34% YoY) lợi nhuận trước thuế trong 9T2019. Tỷ suất lợi nhuận trước thuế cải thiện nhẹ từ 15,8% trong 9T2018 lên 16% trong 9T2019, chủ yếu nhờ vào tăng đóng góp doanh thu của dịch vụ chuyển đổi số, từ 31,6% trong 9T2018 lên 32,4% trong 9T2019.

Cơ cấu dịch vụ công nghệ thông tin: Trong 9T2019, 68% doanh thu gia công phần mềm đến từ dịch vụ công nghệ thông tin truyền thống (+31% YoY) và 32% đến từ dịch vụ chuyển đổi số (+35% YoY). Ban lãnh đạo đặt kế hoạch 465 triệu USD doanh thu gia công phần mềm cho cả năm, và công ty đã hoàn thành 72% kế hoạch vào cuối Q3/2019. Chúng tôi ước tính FPT vượt kế hoạch doanh thu vào cuối năm nay. Doanh thu trên mỗi kỹ sư tăng 22,3% YoY đạt 514 triệu đồng, cho thấy công suất tăng trong kỳ. Số lượng khách hàng có doanh thu trên 1 triệu USD tăng từ 57 khách trong 9T2018 lên 85 khách trong 9T2019, chiếm 65% tổng doanh thu gia công phần mềm.

Cơ cấu thị trường:

  • Tính đến 9T2019, thị trường Nhật bản (chiếm 53% doanh thu gia công phần mềm) đóng góp 4,15 nghìn tỷ đồng (+24% YoY) doanh thu, thấp hơn một chút so với tăng trưởng 9T2018 là 31% YoY. Có ba lý do chính như sau: (i) quy mô của thị trường tăng; (ii) cạnh tranh từ các công ty gia công Việt Nam có quy mô nhỏ hơn, với 100-1.000 công nhân và (iii) Fsoft thay đổi chiến lược tập trung vào các hợp đồng lớn hơn từ khách hàng hiện hữu, thay vì tìm kiếm các hợp đồng nhỏ mới. Ban lãnh đạo tin rằng cạnh tranh giữa các công ty gia công Việt Nam và Trung Quốc ở thị trường Nhật Bản đang giảm dần. Theo FPT, các công ty Trung Quốc đang quay trở lại phục vụ thị trường trong nước khi nhu cầu bùng nổ.
  • Mặt khác, thị trường Mỹ (chiếm 25% doanh thu gia công phần mềm) cũng ghi nhận mức tăng trưởng doanh thu cao hơn ước tính là 60% YoY (nếu không bao gồm Intellinet là 51% YoY). Nhờ xâm nhập thị trường mạnh mẽ hơn sau thương vụ Intellinet, FPT có thêm 10 khách hàng mới, ghi nhận doanh thu trên 1 triệu USD, trong khi doanh thu trên mỗi khách hàng hiện tại cũng tăng đáng kể, Ví dụ, hợp đồng với UPS tăng từ 4 triệu USD trong năm 2018 lên 9 triệu USD trong năm 2019.
  • Thị trường EU và Châu Á-Thái Bình Dương (APAC) (chiếm 21% doanh thu gia công phần mềm) cùng ghi nhận tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận trước thuế là 27% YoY.

Doanh thu dịch vụ công nghệ thông tin trong nước đạt 3,3 nghìn tỷ đồng (11,6% YoY), đây là mức đáng khích lệ so với tăng trưởng 2,3% YoY trong năm 2018, nhờ tăng trưởng mạnh mẽ từ dịch vụ ngân hàng. Tỷ suất lợi nhuận trước thuế cũng cải thiện từ 3,6% trong 9T2018 lên 6,9% trong 9T2019 do: (i) đóng góp doanh thu phần cứng giảm, đây cũng là mảng có TSLN thấp hơn, và (ii) khách hàng trong nước sẵn sàng trả nhiều hơn cho dịch vụ phần mềm. Do đó, tỷ suất lợi nhuận gộp trung bình của dịch vụ phần mềm tăng từ 57% trong 9T2018 lên 62% trong 9T2019.

Viễn thông: Doanh thu và lợi nhuận trước thuế tăng 16,6% YoY và 15,2% YoY trong 9T2019, nhờ mảng dịch vụ viễn thông.

Dịch vụ viễn thông: Doanh thu dịch vụ băng thông rộng hộ gia đình tăng trưởng 13,7% YoY đạt 4,45 nghìn tỷ đồng, nhờ các thuê bao internet mới. Doanh thu từ khách hàng tổ chức (thuê đường truyền, trung tâm dữ liệu, …) tăng 22% YoY. Tỷ suất lợi nhuận gộp của dịch vụ viễn thông cải thiện nhẹ từ 14,9% trong 9T2018 lên 15,1% trong 9T2019, do: (i) một phần chi phí của hệ thống đường truyền cáp quang đã khấu hao hết và (ii) tỷ lệ đóng góp Quỹ Dịch vụ Viễn thông công ích Việt Nam giảm từ 1,5% xuống 0,7% doanh thu dịch vụ viễn thông kể từ tháng 8/2018. Tuy nhiên, do việc đầu tư cơ sở hạ tầng mới sẽ diễn ra vào cuối năm, tỷ suất lợi nhuận trước thuế cho dịch vụ viễn thông ước tính bình thường hóa trở lại.

Doanh thu và lợi nhuận trước thuế quảng cáo trực tuyến tăng 12,9% YoY và 1,8% YoY, đây là kết quả đáng khích lệ mặc dù cạnh tranh gay gắt từ Google và Facebook.

Giáo dục và đầu tư: Doanh thu và lợi nhuận trước thuế lần lượt đạt 967 tỷ đồng (+2,9% YoY) và 443 tỷ đồng (+49,7% YoY), nhờ số lượng sinh viên mới tăng 20% YoY, nâng tổng số sinh viên tăng 30% YoY.

Phân phối và bán lẻ: Do thị trường điện thoại di động và công nghệ thông tin – truyền thông ở Việt Nam đã bão hòa, doanh thu và lợi nhuận trước thuế của mảng phân phối lần lượt tăng 5% YoY và 9% YoY trong 9T2019. Đối với FPT Retail (FRT), doanh thu và lợi nhuận trước thuế tăng 13% YoY và 3%YoY. Trong 9T2019, FRT có 584 cửa hàng công nghệ thông tin (+11% YoY) và 50 nhà thuốc (+178% YoY). Theo ban lãnh đạo, việc mở cửa hàng mới trong chuỗi nhà thuốc chậm hơn dự kiến.

Triển vọng năm 2020 trở đi

Gia công phần mềm (chiếm 36% lợi nhuận trước thuế): Dịch vụ chuyển đổi số vẫn là trọng tâm của công ty, với kế hoạch tăng trưởng hàng năm khoảng 40-50%. Do đó, kế hoạch tăng trưởng hàng năm mảng gia công phần mềm ước đạt 30% trong 3 năm tới. Để hoàn thành kế hoạch này, FPT cần tăng 20%/năm số lượng kỹ sư Fsoft, cũng như tăng công suất. Trong bối cảnh thị trường nhân sự công nghệ thông tin cạnh tranh cao như hiện nay (thiếu hụt nguồn cung ngắn hạn), FPT sẽ tăng thêm 20% lương khởi điểm cho các kỹ sư công nghệ thông tin vào năm tới, và đặt mục tiêu trở thành “nhà tuyển dụng hàng đầu”. Gần đây công ty đã đưa ra một số chính sách mới cho nhân viên chủ chốt với ưu đãi mua nhà ở mức giá và lãi suất hợp lý. Do tăng công suất, FPT sẽ có thể tăng phí kỹ sư cho khách hàng, do đó có thể theo đuổi mục tiêu tăng giá trị hợp đồng đối với các khách hàng hiện tại.

Dịch vụ công nghệ thông tin trong nước (chiếm 6% lợi nhuận trước thuế): FIS đặt mục tiêu trở thành công ty tiên phong trong dịch vụ chuyển đổi số cho các tập đoàn ở Việt Nam. Gần đây, FIS bắt đầu giới thiệu một số dịch vụ trong nước, và ước tính sẽ thu lợi nhuận đáng kể trong năm 2021.

Dịch vụ viễn thông (chiếm 37% lợi nhuận trước thuế): Ftel đặt mục tiêu đạt tăng trưởng lợi nhuận trước thuế hàng năm 15-18% trong 3 năm tới:

  • Dịch vụ Internet băng thông rộng: với tỷ lệ thâm nhập hiện tại là 60% ở Việt Nam, FPT tin rằng còn có thể giành thêm nhiều khách hàng mới. Doanh thu trung bình trên một khách hàng (ARPU) internet băng thông rộng sẽ tiếp tục giảm, khi mở rộng sang các tỉnh thành phố cấp 2&3. Tuy nhiên, so với Viettel và VNPT, FPT khó có thể phủ sóng ở các khu vực vùng sâu vùng xa, thay vào đó công ty sẽ tập trung vào một số khu vực gần trung tâm thành phố. Do đó, ARPU không giảm đáng kể.
  • IPTV: Theo ban lãnh đạo, IPTV sẽ tiếp tục chịu lỗ trong năm 2019 vì vẫn đang ở trong giai đoạn đầu tư và ước tính sẽ hòa vốn vào năm 2020.
  • Trung tâm dữ liệu: Với 3 trung tâm dữ liệu mới (1 trung tâm ở Hà Nội và 2 trung tâm ở TP. HCM) dự kiến hoàn thành vào năm 2020/2021, FPT ước tính doanh thu dịch vụ trung tâm dữ liệu (chiếm 27% doanh thu viễn thông) tăng khoảng 20-30%/ năm trong 3 năm tới.

Giáo dục (chiếm 13% lợi nhuận trước thuế): FPT đặt mục tiêu có 100 nghìn sinh viên vào năm 2021 (CAGR là 46%) trong đó 50 nghìn sinh viên ở bậc đại học, 35 nghìn sinh viên ở bậc cao đẳng thực hành và 15 nghìn sinh viên ở bậc mẫu giá đến phổ thông trung học. Hiện tại, công ty chưa có kế hoạch tăng học phí.

Ước tính và quan điểm đầu tư

Chúng tôi giữ nguyên các ước tính trong báo cáo trước đó.

Chúng tôi dự báo doanh thu thuần và lợi nhuận ròng thuộc về cổ đông của công ty mẹ năm 2019 đạt 28,1 nghìn tỷ đồng (+20,7% YoY) và 3,29 nghìn tỷ đồng (+26% YoY). Trong năm 2020, chúng tôi dự báo doanh thu thuần và lợi nhuận ròng công ty mẹ năm 2020 đạt 33,4 nghìn tỷ đồng (+19,1% YoY) và 3,89 nghìn tỷ đồng (+18% YoY).

Ở mức giá hiện tại là 58.300 đồng/CP, FPT đang giao dịch ở mức PE 2019 và 2020 là 13,4 lần và 11,3 lần, khá hấp dẫn. Chúng tôi điều chỉnh định giá lợi nhuận ròng năm 2020 theo phương pháp SOTP, với cùng bội số mục tiêu cho mỗi mảng. Do đó, giá mục tiêu 1 năm mới là 74.500 đồng/CP (+28% so với giá hiện tại), từ 67.000 đồng/CP, nhắc lại khuyến nghị MUA. FPT vẫn là một trong số ít những công ty có vốn hóa lớn đạt mức tăng trưởng lợi nhuận cao và định giá hấp dẫn. Trong 3-6 tháng tới, chúng tôi ước tính lợi nhuận sẽ tiếp tục vượt kỳ vọng, hỗ trợ cho giá cổ phiếu.

Phương pháp SOTP % cổ phần Lợi nhuận ròng PE mục tiêu (x) Triệu đồng % FPT (Triệu đồng)
2020E (triệu đồng) 2020E
Telecom 46% 1.568.538 11 17.253.922 7.874.690
Fsoft 100% 2.631.890 13 34.214.564 34.214.564
Giáo dục 100% 437.818 10 4.378.176 4.378.176
FRT 47% 436.531 8 3.492.250 1.641.357
FPT Synnex 48% 313.378 7 2.193.643 1.052.948
Sở hữu tại TPB
Tiền mặt và các khoản đầu tư khác (ngoại trừ TPB) 1.421.790
50.583.526
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành 678.823.755
Giá mục tiêu 1 năm (VND) 74.500
Tăng 23%

  – Nguồn: SSI dự báo – 

Đồ thị kỹ thuật

Bình luận

Please enter your comment!
Please enter your name here