FPT: Duy trì tăng trưởng tích cực

0
368
FPT: Cập nhật tình hình công ty
Giá mục tiêu 1 năm: 67.000 Đồng/cp
Tăng: +18,8%
Giá hiện tại (tại ngày 10/10/2019): 56.400 Đồng/cp
Kết quả kinh doanh 8T2019
  • FPT ghi nhận kết quả kinh doanh 8T2019 ấn tượng, với doanh thu thuần và lợi nhuận trước thuế là 17 nghìn tỷ đồng (+ 21,1% YoY) và 2,99 nghìn tỷ đồng (+ 27,9% YoY). FPT có KQKD ổn định trong suốt năm như kỳ vọng của chúng tôi, hình thành xu hướng hoạt động ổn định, đạt 64% và 67% kế hoạch năm về doanh thu và LNTT. Tỷ suất LNTT cũng cải thiện nhẹ từ 16,6% trong 8T2018 lên 17,6% trong 8T2019, nhờ tỷ suất lợi nhuận các phân khúc công nghệ tăng.

  1. Công nghệ: Doanh thu thuần và LNTT đạt 9,5 nghìn tỷ đồng (+ 25,9% YoY) và 1,24 nghìn tỷ đồng (+ 43,4% YoY), nhờ mảng kinh doanh cốt lõi gia công phần mềm, trong đó doanh thu thuần và LNTT lần lượt tăng 35% và 38%, theo xu hướng gần đây của FPT. Doanh thu gia công phần mềm từ tất cả các thị trường đạt tăng trưởng mạnh mẽ, đặc biệt tại thị trường Mỹ (68% YoY). Tỷ suất LNTT gia công phần mềm tăng nhẹ từ 15,3% trong 8T2018 lên 15,6% trong 8T2019. Tăng trưởng tỷ suất lợi nhuận là do sự gia tăng các dự án tư vấn và chuyển đổi kỹ thuật số kết hợp với công suất hoạt động tăng trong giai đoạn này. Tại thị trường trong nước, doanh thu mảng tích hợp hệ thống và giải pháp phần mềm và dịch vụ CNTT tiếp tục cải thiện là 8,1% YoY, do một số hợp đồng ghi nhận trước tháng 6/2019. Tăng trưởng doanh thu ước tính đạt 3% YoY vào cuối năm nay. Tỷ suất LNTT tăng từ 3,2% trong 8T2018 lên 5,6% trong 8T2019. Điều này là do công ty giảm tỷ trọng doanh thu phần cứng, đây là mảng có TSLN thấp hơn nhiều. Do đó, tỷ suất LNTT mảng công nghệ tăng từ 10,8% trong 8T2018 lên 12,3% trong 8T2019.
  2. Viễn thông: Doanh thu thuần và LNTT đạt 6,7 nghìn tỷ đồng (+ 17,4% YoY) và 1,13 tỷ đồng (+ 13,5% YoY), nhờ các dịch vụ viễn thông và theo xu hướng doanh thu và LNTT gần đây cho Công ty. Doanh thu và LNTT mảng dịch vụ viễn thông đạt 6,3 nghìn tỷ đồng (+ 17,6% YoY) và 938 tỷ đồng (+ 16,4% YoY), nhờ doanh thu dịch vụ băng thông rộng (60% doanh thu viễn thông). Doanh thu băng thông rộng hộ gia đình ghi nhận mức tăng trưởng 14% YoY và đạt 3,95 nghìn tỷ đồng. Sự tăng trưởng này là nhờ số lượng thuê bao internet mới tăng nhanh. Tuy nhiên, tỷ suất LNTT mảng dịch vụ viễn thông giảm nhẹ từ 15% trong 8T2018 xuống còn 14,9% trong 8T2019, khi công ty tiếp tục giảm các chỉ số ARPU băng thông rộng để giành thêm thị phần ở thành phố cấp 2 và khu vực nông thôn. Đối với quảng cáo trực tuyến, trong khi doanh thu cải thiện 13% YoY, LNTT không đổi (+ 0,9% YoY) do môi trường cạnh tranh gay gắt.
  3. Giáo dục và đầu tư: Doanh thu thuần và LNTT đạt 823 tỷ (+ 3% YoY) và 360 tỷ đồng (+ 52,5% YoY), nhờ số lượng sinh viên tăng (+ 40% YoY).
Quan điểm đầu tư và định giá:
Với mức giá hiện tại là 56.400 đồng/ cổ phiếu, FPT đang giao dịch ở mức PE 2019 và 2020 là 12,9 lần và 10,9 lần. Ước tính và quan điểm đầu tư như trong báo cáo gần đây. Năm 2019, ước tính doanh thu và lợi nhuận trước thuế đạt 28,1 nghìn tỷ đồng (+20,9% YoY) và 4,8 nghìn tỷ đồng (+24,5% YoY). Năm 2020, ước tính doanh thu và lợi nhuận trước thuế đạt 33,4 nghìn tỷ đồng (+19,1% YoY) và 5,69 nghìn tỷ đồng (+18,6% YoY). 
 – Nguồn SSI –

Bình luận

Please enter your comment!
Please enter your name here