GAS: BÃI BỎ GIÁ KHÍ BAO TIÊU

0
363

Tổng Công ty Khí Việt Nam – GAS

A. HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
I. KẾT QUẢ KINH DOANH 2018

Tổng Công ty Khí Việt Nam
(GAS) công bố KQKD kiểm toán năm 2018 với LNST sau lợi ích CĐTS kiểm toán đạt
11,4 nghìn tỷ đồng, thấp hơn 5,4% kết quả chưa kiểm toán.

II. KẾT QUẢ KINH DOANH QUÝ I/2019
Kết
quả kinh doanh hợp nhất quý 1/2019 của GAS đạt doanh thu thuần hơn 18,639 tỷ đồng
và lãi ròng 3,029 tỷ đồng, lần lượt tăng trưởng 2.6% và hơn 16% so với cùng kỳ
năm trước. Với kết quả này, GAS cũng thực hiện được hơn 29% kế hoạch thu và gần
41% chỉ tiêu lợi nhuận ròng đề ra cả năm 2019. Kết quả tích cực là nhờ tỷ trọng
giá vốn hàng bán của GAS trong cơ cấu doanh thu có sự tiết giảm mạnh. Trong quý
này, Công ty đạt biên lợi nhuận gộp 23.3%, cao hơn đáng kể so với tỷ lệ gần 22%
của quý 1/2018.
III. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 2019
Năm 2019, PV GAS đặt kế hoạch doanh thu hợp nhất 63.908 tỷ
đồng và lợi nhuận sau thuế 7.643 tỷ đồng. So với kết quả thực hiện trong năm
2018, kế hoạch PV GAS đặt ra giảm 15% về doanh thu và giảm 35% về lợi nhuận
với giả
định giá dầu là 65 USD/thùng. ĐHĐCĐ đã thông qua mức cổ tức bằng tiền
mặt là 5,300 đồng/cổ phiếu trong năm 2018. Cổ tức tiền mặt kế hoạch của năm
2019 là 3,000 đồng/cổ phiếu, tương đương với tỷ lệ cổ tức là 2.9%.
Đánh giá hoạt động kinh doanh:
Sản lượng khí kế hoạch GAS là 9.75 tỷ m3
(-3% n/n). Mỏ Phong Lan Dại đã chính thức đi vào hoạt động vào tháng 01/2019.
Tuy nhiên, theo GAS, lượng khí bổ sung chỉ đủ để bù đắp sự cạn kiệt của các mỏ
khí hiện tại Lô 06-1. Do đó, dự kiến sản lượng khí nhiều khả năng sẽ đạt 9.7 tỷ
m3 (-3% n/n) vào năm 2019, tương tự sản lượng kế hoạch của GAS. Cuối năm 2020,
mỏ Sao Vàng – Đại Nguyệt sẽ cho dòng khí đầu tiên, giai đoạn đầu của dự án sẽ
cung cấp 1 tỷ m3 khí tự nhiên/năm.
Mức giá khí bao tiêu
chính thức được bãi bỏ từ ngày 20/03. Trước đây, có 2 mức giá khí cho các nhà
máy điện tại Việt Nam, giá dưới bao tiêu ToP (ước tính ở mức 3,14USD/triệu BTU
trong năm 2019) và trên bao tiêu (46% MFO, ước tính là 4,36 USD/triệu BTU). Từ
ngày 20/03, Bộ Công thương đã thiết lập chỉ có một mức giá duy nhất (46% MFO)
cho tất cả các nhà máy điện. GAS cho biết trước đây chênh lệch giữa giá dưới và
trên bao tiêu đi thẳng vào ngân sách Nhà nước. Tuy nhiên, việc bãi bỏ mức giá
khí dưới bao tiêu hiện giờ đồng nghĩa với việc rằng GAS sẽ được nhận giá khí
cao hơn khi bán cho các nhà máy điện trong mảng dưới bao tiêu. Với cơ chế mới
này, GAS sẽ có thêm doanh thu và lợi nhuận.
Gần đây, ban lãnh đạo GAS đã thông qua việc
nâng tỷ lệ sở hữu lại CTCP Kinh doanh Khí Miền Nam (HSX: PGS – một công ty con
của PVGas trong mảng LPG), nâng sở hữu lên 51%. Chiến lược của GAS là sẽ tập
trung nhiều hơn vào phân khúc bán lẻ LPG, nhằm gia tăng và chiếm lĩnh thị phần.
Kho cảng LNG Thị Vải đang trong quá trình
đấu thầu. Hợp đồng EPC dự kiến sẽ được ký vào 3Q2019, cấp khí vào cuối năm
2022. Giai đoạn 2 – Kho cảng LNG Thị Vải sẽ có công suất 1-3 triệu tấn LNG. Do
nhu cầu cao tại khu vực Đông Nam Bộ, Giai đoạn 2 sẽ được tiến hành song song với
Giai đoạn 1 và dự kiến sẽ đón dòng khí đầu tiên vào cuối năm 2024.
– Nguồn
VCSC, KIS, DiepDv – 
* THAM KHẢO ĐỊNH GIÁ MỘT VÀI CÔNG TY
B. ĐỒ THỊ KỸ THUẬT
– Đồ thị cổ phiếu
luôn biến động từng ngày do đó Anh/chị Liên hệ với DiepDv để có đánh giá khách
quan nhất.

Bình luận

Please enter your comment!
Please enter your name here