HDB: Lợi nhuận Q4/2019 sát với ước tính

0
382

Khuyến nghị: KHẢ QUAN

Giá mục tiêu 33.000 Đồng/cp

Giá tại ngày 05/03/2020): 28.000 Đồng/cp

HDB công bố kết quả kinh doanh rất tốt trong Q4/2019 với tổng thu nhập hoạt động và lợi nhuận trước thuế đạt 3.344 tỷ đồng (+ 25,8% YoY) và 1.570 tỷ đồng (+ 40,1% YoY). Trong năm 2019, trên cơ sở hợp nhất, lợi nhuận trước thuế đạt 5.018 tỷ đồng (+25,3% YoY), trong đó 3,9 nghìn tỷ đồng (+ 26,8% YoY) từ ngân hàng mẹ và 1,04 nghìn tỷ đồng (+ 15,4% YoY) từ công ty con tài chính tiêu dùng – HDSaison.

Ngân hàng mẹ duy trì tiến độ mở rộng NIM kể từ Q3, nhờ những yếu tố sau:

  • Tăng trưởng tín dụng đạt +18,03% YoY, trong đó tăng trưởng dư nợ cho vay là 18,9% YoY. Trong khi đó, tăng trưởng tiền gửi đạt +5,9% YoY, do đó LDR thuần tăng từ 81,9% vào cuối năm 2018 lên 91,9% vào cuối năm 2019.
  • Tỷ lệ cho vay dài hạn trên tổng dư nợ tiếp tục tăng, đạt 32,3% vào cuối năm 2019 (từ 27,8% trong Q4/2018, 30,9% trong Q2/2019 và 31,9% trong Q3/2019) hỗ trợ lợi suất trung bình của tài sản sinh lãi (+65 bps đạt 10,1%). Theo ngân hàng, trong số phần tăng 1,94 nghìn tỷ đồng cho vay dài hạn trong Q4/2019, khoảng 1,1 nghìn tỷ đồng và 150 tỷ đồng lần lượt là khoản giải ngân cho các dự án điện mặt trời và cho vay để lắp đặt tấm pin năng lượng mặt trời áp mái. Do đó, tính đến cuối năm, dư nợ cho vay đối với các dự án năng lượng xanh là khoảng ~7,3 nghìn tỷ đồng (tương đương 5,5% tổng dư nợ cho vay khách hàng).
  • Chi phí huy động được kiểm soát, chỉ tăng + 3bps QoQ và + 7bps YoY, khi CASA tăng lên 12,6% trong Q4/2019 (so với 10,5% trong Q3/2019 và 9,1% trong Q4/2018). Mặc dù ngân hàng đã phát hành khá nhiều trái phiếu trung và dài hạn trong Q4/2019 (+ 22% QoQ), chi phí huy động không chịu nhiều ảnh hưởng do lãi suất trái phiếu kỳ hạn 3 năm, 5 năm và 7 năm là khoảng 6,3%, 6,5% và 7,5%. Những lãi suất trái phiếu này khá cạnh tranh so với lãi suất tiền gửi 7,3% cho kỳ hạn 12 tháng và 7% cho kỳ hạn 36 tháng.

HDSaison – Tăng trưởng tín dụng ấn tượng trong Q4 và chất lượng tài sản cải thiện

HDSaison đạt mức tăng trưởng tín dụng ấn tượng trong Q4/2019 là + 18,1% YoY và + 14,6% QoQ, đạt 12.582 nghìn tỷ đồng. Cơ cấu sản phẩm có sự thay đổi nhỏ, do mảng cho vay hàng điện máy đạt tăng trưởng nhanh nhất trong Q4/2019 (khoảng + 23% QoQ). Trong khi đó, các khoản nợ xấu được kiểm soát ở mức 684 tỷ đồng (hầu như không đổi so với cuối tháng 9), do đó tỷ lệ nợ xấu giảm còn 5,44% (so với 6,21% vào cuối Q3/2019).

Trên cơ sở hợp nhất, năng lực tài chính chung được duy trì. Các hệ số sinh lời và hiệu quả hoạt động được duy trì ở mức khá, trong đó NIM tăng 66 bps lên 4,74% và CIR cải thiện lên 44,6% trong năm 2019 từ mức 47% trong năm 2018. Chất lượng tài sản khỏe mạnh khi nợ xấu giảm xuống còn 1,36% ( so với 1,53% trong năm 2018) và tỷ lệ bao phủ nợ xấu tăng lên 81,4% (từ 71% vào năm 2018). Số dư trái phiếu VAMC (sau dự phòng) vào cuối năm là 130 tỷ đồng. Điểm đáng chú ý là tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung và dài hạn đã giảm xuống 30,1% (từ 35,8% vào cuối tháng 9) khi số dư các khoản giấy tờ có giá tăng 3,5 nghìn tỷ đồng trong quý 4/2019.

Quan điểm sơ bộ. Trong năm 2020, chúng tôi ước tính HDB tăng trưởng 18,5% YoY và 20% YoY về tổng thu nhập hoạt động và lợi nhuận trước thuế, tương ứng đạt 13,5 nghìn tỷ đồng và 6 nghìn tỷ đồng với giả định tăng trưởng tín dụng và tiền gửi là 18% và 15%. Chúng tôi xếp hạng KHẢ QUAN đối với cổ phiếu và sẽ cập nhật chi tiết hơn trong báo cáo đầy đủ của chúng tôi.

Đồ thị kỹ thuật

Nguồn SSI, Chứng+

Bình luận

Please enter your comment!
Please enter your name here