IDV: Tiếp tục tăng trưởng tích cực

0
389

Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 (niên độ tài chính năm của IDV bắt đầu từ 01/10 năm trước đến 30/09 năm sau)

Tổng doanh thu năm 2019 đạt 163,4 tỷ đồng (+47% yoy), hoàn thành 140,9% kế hoạch năm. Trong đó:

  • Doanh thu thuần đạt 124,5 tỷ đồng (+67,4% yoy) chủ yếu là do tăng diện tích đất cho thuê, trong đó KCN Khai Quang cho thuê thêm 2,14 ha; KCN Châu Sơn II cho thuê thêm 9,24 ha với giá cho thuê trung bình lần lượt là 70 USD/m2/50 năm và 48 USD/m2/50 năm. Giá cho thuê tại KCN Châu Sơn đã tăng 14,29% so với mức giá cho thuê trung bình năm 2018. Bên cạnh đó, số lượng khách hàng tăng dẫn đến hoạt động xử lý nước thải tăng theo, doanh thu mảng này đạt 32,7 tỷ đồng (+27,8% yoy).
  • Doanh thu tài chính đạt 36,2 tỷ đồng (+0,7% yoy) nhờ lãi tiền gửi tăng. Tại ngày 30/9/2019, khoản đầu tư tài chính (chủ yếu tiền gửi ngân hàng nắm giữ đến ngày đáo hạn) ghi nhận 508,8 tỷ đồng (+15,5% yoy).
  • Thu nhập khác không đáng kể, đạt 2,7 tỷ đồng (+231% yoy) do công ty được nhận lại tiền đền bù giải phóng mặt bằng cho phần đất nhà nước thu lại để làm đường vành đai 2.

Lợi nhuận sau thuế (LNST) năm 2019 đạt 98,4 tỷ đồng (+43,2% yoy), hoàn thành 140,5% kế hoạch năm. Cổ tức năm 2019: IDV dự kiến chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền là 3.000 đồng/cp

Kế hoạch kinh doanh 2020

IDV đặt ra kế hoạch tăng trưởng lớn trong năm 2020:

Tổng doanh thu: 264 tỷ đồng (tăng 61,5% so với TH2019). Lợi nhuận sau thuế: 151,7 tỷ đồng (tăng 54,2% so với TH2019). Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2020, dự kiến chi trả dưới 2 hình thức:

  • Cổ tức tiền mặt: 2.000 đồng/cổ phiếu
  • Cổ tức bằng cổ phiếu: phát hành cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ 15% (mỗi 100 cổ phiếu sở hữu được nhận 15 cổ phiếu mới).

Theo đánh giá của chúng tôi, IDV có thể đạt doanh thu 207,5 tỷ đồng (+27% yoy và 78,6% KH2020) và LNST 144,9 tỷ đồng (+47,3% yoy và 95,5% KH 2020).

Hoạt động đầu tư

KCN Châu Sơn II mở rộng có tổng diện tích 59,53 ha, trong đó phần diện tích đất công nghiệp là 42 ha. Tính đến hết T9/2019, IDV đã giải phóng xong 33,92 ha, trong đó có 23,69 ha là diện tích đất công nghiệp và đang tiến hành xây dựng hạ tầng cho phần đất này. Phần diện tích còn lại vẫn đang giải phóng mặt bằng.

Khuyến nghị đầu tư

Luận điểm đầu tư

  • KCN Châu Sơn II còn nhiều dư địa tăng trưởng do có vị trí địa lý thuận lợi và còn khoảng hơn 20 ha có khả năng cho thuê. Ngoài ra phần diện tích đã giải phóng mặt bằng ở KCN Châu Sơn II mở rộng đang xây dựng hạ tầng nên có thể cho thuê từ năm 2020. Theo chia sẻ của ban lãnh đạo, doanh nghiệp đã ký được thỏa thuận cho thuê khoảng 18 ha.
  • IDV hiện tại đang được giao dịch ở mức P/E trailing 6,42 lần, thấp hơn so với mức trung bình 7,59 lần của một số doanh nghiệp trong ngành.

Rủi ro đầu tư

Thanh khoản cổ phiếu IDV khá thấp, chỉ khoảng 5.565 cp/phiên. Nhà đầu tư cần cân nhắc rủi ro thanh khoản khi mua vào cổ phiếu này.

Các yếu tố cần theo dõi

Dự án mới: KCN Sông Lô II nằm tại huyện Sông Lô, Tỉnh Vĩnh Phúc. Với diện tích đất quy hoạch là 170,68 ha, trong đó diện tích đất công nghiệp là 116,65 ha. Quy hoạch chi tiết KCN Sông Lô II tỷ lệ 1/500 đã được UBND tỉnh Vĩnh Phúc phê duyệt tại quyết định số 59/QĐ-UBND ngày 10/01/2014. Hiện tại, IDV mới đang ở giai đoạn đề xuất với UBND tỉnh Vĩnh Phúc xin được làm chủ đầu tư KCN này.

Bằng cách sử dụng phương pháp định giá P/E, chúng tôi xác định giá mục tiêu một cổ phiếu IDV là 44.700 VND/cp, tương ứng với mức P/E trung bình là 7,59 lần của một số doanh nghiệp trong ngành. Tại mức giá đóng cửa ngày 10/12/2019 là 37.900 đồng/cp, IDV đang giao dịch tại mức P/E năm 2019 là 6,43 lần, thấp hơn 17,9% so với mức giá mục tiêu. Dựa trên tiềm năng về quỹ đất mà doanh nghiệp đang có và phần diện tích doanh nghiệp đã ký được thỏa thuận cho thuê, chúng tôi cho rằng IDV sẽ tăng trưởng 27% doanh thu và 47,3% lợi nhuận sau thuế vào năm 2020, vì vậy chúng tôi đưa ra khuyến nghị MUA đối với cổ phiếu IDV ở thời điểm hiện tại cho mục tiêu trung và dài hạn.

  – Nguồn FPTS – 

Đồ thị kỹ thuật