NLG – Phân tích và định giá năm 2022

0
182

Với việc tiếp tục ghi nhận doanh thu từ hai dự án trọng điểm là Akari và Southgate, doanh thu từ bán bất động sản của NLG trong quý 2 ghi nhận gần 1,146 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ chỉ hơn 25 tỷ đồng. Nhờ đó, doanh thu thuần của Công ty đạt gần 1,241 tỷ đồng, gấp 3 lần cùng kỳ.

Tính chung 6 tháng đầu năm 2022, doanh thu đạt 1.828 tỷ đồng, tăng mạnh 187% so với cùng kỳ và lợi nhuận thuần đạt 111 tỷ đồng, giảm 73% so với cùng kỳ. Tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận 6 tháng đầu năm 2022 có sự khác biệt lớn so với 6 tháng đầu năm 2021 là vì nền so sánh cao trong Q1/2021 (và 6 tháng đầu năm 2021). Trong 6 tháng đầu năm 2021, NLG đã ghi nhận 423 tỷ đồng lãi không thường xuyên sau khi hợp nhất dự án Izumi (169 ha tại Đồng Nai) vào BCTC.

Kế hoạch lợi nhuận thuần năm 2022 của NLG là 1.206 tỷ đồng (tăng trưởng 13%) và doanh thu là 7.151 tỷ đồng (tăng trưởng 37%). Trước sự rà soát của cơ quan quản lý đối với hoạt động liên quan đến BĐS tại Đồng Nai, quá trình thực hiện thủ tục đã bị chậm trễ. Từ đó NLG đã chậm ghi nhận 350 tỷ đồng lãi từ thoái vốn dự án Paragon. Tuy nhiên, ban lãnh đạo NLG vẫn tin tưởng có thể ghi nhận khoản lợi nhuận này trong năm nay.

Trong báo cáo kết quả kinh doanh quý 2/2022, NLG có khoản người mua trả tiền trước tăng 43% so với cùng kỳ. Đây là một tín hiệu tốt cho thấy các dự án của doanh nghiệp đã được bán khá tốt và chờ thời điểm để hoạch toán trong năm nay.

[​IMG]

[​IMG]

Rủi ro: Kế hoạch mở bán các dự án bị chậm lại do vấn đề pháp lý, rủi ro chung ngành bất động sản (lãi suất cho vay, tính chu kỳ ngành).

Định giá tham khảo

Đồ thị kỹ thuật:

Vùng 38 – 39 là vùng hỗ trợ mạnh có thể mua thăm dò. Gia tăng tỷ trọng khi dòng tiền vào tích cực hơn cũng như MACD cho tín hiệu Mua.

Báo cáo phân tích nhằm mục đích cung cấp thông tin, Quý nhà đầu tư nên sử dụng như một nguồn tham khảo.

Chúc Quý nhà đầu tư giao dịch thành công hơn nữa!

 

Tải báo cáo đầy đủ tại đây: Click