Phân tích cổ phiếu PC1 – Định giá năm 2022

0
224

Quan điểm tích cực với các luận điểm: 1) Là doanh nghiệp đứng đầu trong tổng thầu xây lắp các dự án nguồn và lưới điện trong nước hiện nay; 2) Ba dự án điện gió đưa vào vận hành cuối năm 2021 là yếu tố thúc đẩy tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận; 3) Tiềm năng phát triển mạnh mẽ trong lĩnh vực bất động sản khu công nghiệp và khai thác khoáng sản sẽ gia tăng hiệu quả kinh doanh của công ty trong trung và dài hạn.

Trong năm 2022, đánh giá triển vọng kinh doanh của công ty cơ bản ổn định, lĩnh vực sản xuất điện sẽ dẫn dắt tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận khi có thêm 144MW công suất điện gió từ 3 nhà máy mới đi vào hoạt động từ cuối 2021, lĩnh vực xây lắp điện dự báo chững lại khi các dự án điện gió đã đi qua giai đoạn cao điểm đầu tư. Lĩnh vực bất động sản, 2 dự án Định Công và Yên Thường có quy mô 1,200 tỷ doanh thu dự kiến sẽ được thực hiện và hoàn thành trong năm 2022 trong khi các dự án lớn sẽ chuyển sang các năm tiếp theo.

Dự báo doanh thu năm 2022 đạt mức 9,073 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 764 tỷ đồng, lần lượt bằng 92% và 86% của năm 2021. Nếu bỏ qua doanh thu tài chính 2021 đạt được, lợi nhuận kinh doanh cốt lõi của công ty vẫn có sự tăng trưởng 24%. Giá mục tiêu 46.600 VND/CP.

Từ năm 2023, dự báo lĩnh vực bất động sản sẽ mang doanh thu và lợi nhuận trở lại khi dự án PCC1 Vĩnh Hưng, Thăng Long được hoàn thành. Bên cạnh đó, lĩnh vực khai thác khoáng sản dự kiến cũng bắt đầu mang lại doanh thu và lợi nhuận, sẽ làm kết quả kinh doanh của công ty gia tăng mạnh mẽ 52%.

Nguồn MBS – 01.06.2022

Đồ thị kỹ thuật

PC1 chạm hỗ trợ fibonacci 50% phục hồi tích cực, hiện đang gặp cản vùng 37. Vùng này rung lắc nhẹ không giảm sâu có thể mở vị thế MUA 1 phần tiền trước, theo dõi vùng hỗ trợ 36 – 37 trong tuần để mở vị thế MUA thêm sau.