QNS: Quý 3/2019 Mảng sữa đậu nành tiếp tục là điểm sáng

0
332

Giá hiện tại ngày 31/10/2019: 29.200 Đồng/cp

QNS công bố báo cáo tài chính quý 3, với 1,98 nghìn tỷ đồng (-8,8% YoY) doanh thu thuần và 286 tỷ đồng (+ 23,8% YoY) lợi nhuận ròng, khá sát với kỳ vọng của chúng tôi. Lũy kế 9T2019, công ty đạt 6,05 nghìn tỷ đồng doanh thu (-1,65 YoY) và 807 tỷ đồng lợi nhuận ròng (+ 2,4% YoY). Cần lưu ý rằng tăng trưởng lợi nhuận ròng 9T2019 thấp hơn tăng trưởng lợi nhuận trước thuế là 9,4% YoY. Điều này là do mức thuế thu nhập doanh nghiệp tăng đối với nhà máy sữa đậu nành Bình Dương và nhà máy đường An Khê.

Mảng kinh doanh sữa đậu nành tiếp tục tăng trưởng vượt trội đạt 15% YoY tăng trưởng doanh thu và 24% YoY tăng trưởng lợi nhuận trước thuế trong 9T2019. Trong khi tăng trưởng doanh thu sát với kế hoạch của ban lãnh đạo năm 2019 (tăng 13% sản lượng và 2% giá bán trung bình), lợi nhuận 9T2019 tăng do biên lợi nhuận gộp được cải thiện thêm 3% nhờ giá nguyên liệu thô thấp (đậu tương, đường), cũng như giá bán tăng. Với mức 17,2% YoY tăng trưởng doanh thu mảng sữa đậu nành trong quý 3, Vinasoy tăng trưởng cao hơn so với toàn ngành, trong đó tăng trưởng lượng tiêu thụ sản phẩm từ sữa chỉ ở mức 2,1% trong Q3/2019, theo Nielsen.

Trong khi mảng kinh doanh sữa đậu nành là một điểm sáng, mảng kinh doanh đường vẫn gây thất vọng, với doanh thu 9T2019 giảm 27,7% YoY so sản lượng đường giảm. Theo ban lãnh đạo, sản lượng sản xuất 2018/2019 chỉ đạt 140 nghìn tấn, giảm 33% YoY do năng suất mía cây thấp (do thời tiết), cũng như giảm diện tích trồng trọt. Trong khi đó, giá đường trung bình gần như không đổi so với cùng kỳ năm trước (khoảng 10.700 đồng/ kg). Do đó, biên lợi nhuận gộp mảng đường giảm xuống còn 6% trong 9T2019 so với 11,5% trong 9T2018.

Ước tính và Quan điểm đầu tư

Hiện tại, ước tính năm 2019 QNS đạt 8,17 nghìn tỷ đồng doanh thu (+ 1,8% YoY) và 1,21 nghìn tỷ đồng lợi nhuận ròng (-2,2% YoY). Với 2,4% tăng trưởng lợi nhuận ròng trong 9T 2019, có thể không thay đổi đáng kể các ước tính năm 2019. Phân tích chi tiết và điều chỉnh định giá trong báo cáo đầy đủ sắp tới sau khi thảo luận với ban lãnh đạo về triển vọng của công ty năm 2020.

 – SSI –

Đồ thị kỹ thuật

Bình luận

Please enter your comment!
Please enter your name here