STK – Phân tích và đánh giá năm 2022

0
371

Quý 2/2022, Công ty cổ phần Sợi Thế Kỷ (STK) ghi nhận doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế lần lượt là 530 tỷ đồng (tăng 3,8% so với cùng kỳ) và 69 tỷ đồng (giảm 2% so với cùng kỳ). Với mức độ ảnh hưởng của lạm phát đến nhu cầu hàng may mặc trên toàn thế giới, Ban lãnh đạo cho rằng việc đạt mục tiêu doanh thu thuần trong năm nay sẽ là một thách thức.

Kế hoạch doanh thu năm 2022 đạt 2.606 tỷ đồng, tăng 27,6%; lợi nhuận sau thuế 300,3 tỷ đồng, tăng 8%.  Năm 2023, kỳ vọng doanh thu và LNST lần lượt đạt 2,5 nghìn tỷ đồng (tăng 8,6% so với cùng kỳ) và 314 tỷ đồng (tăng 5,1% so với cùng kỳ).

  • Vốn hóa: 2,712 tỷ đồng
  • ROE: 22.43%. Cổ tức (VND): 1,500
  • P/E: 8.26 lần. EPS (VND): 4,013

Với hoạt động kinh doanh trên, giá STK hợp lý là 45.000 VND/CP

Đồ thị kỹ thuật

STK mất hỗ trợ mạnh vùng 41, hiện đang phục hồi nhưng dòng tiền vào yếu nên mua thăm dò trước, vướt 35 có thể gia tăng tỷ trọng sau. Hỗ trợ mạnh cần giảm tỷ trọng nếu thủng 31.

Xem thêm: