TDM: Kỳ vọng tiêu thụ ổn định trong dài hạn, tiếp tục mở rộng Bàu Bàng

0
394

Khuyến nghị: MUA

Giá mục tiêu 1 năm: 31.200 Đồng/cp

Tăng: +38,6%

Giá hiện tại ngày 06/03/2020) 22.500 Đồng/cp

–    Sản lượng tiêu thụ kế hoạch tăng trưởng trung bình 12% trong giai đoạn 2020-2024.

–    Giá bán nước kế hoạch tăng 5% mỗi năm trong giai đoạn 2020 – 2024.

–    Chi trả cổ tức 12% trong năm 2020.

–    Sản lượng tiêu thụ tháng 1 và tháng 2/2019 giảm 15% do ảnh hưởng Covid 19.

–    Tiếp tục mở rộng đầu tư cho nhà máy nước Bàu Bàng từ sau 2021

Chúng thôi đã tham dự Đại hội cổ đông của TDM được tổ chức vào 5/3/2020, sau đây là những thông tin chính được ghi nhận từ đại hội:

Kết quả kinh doanh năm 2019, sản lượng nước sản xuất đạt 58,7 triệu m3 (+17% YoY). Sản lượng nước tiêu thụ đạt 57,9 triệu m3 (+17% YoY), sản lượng nước thương phẩm bình quân đạt 160.000 m3/ ngày. Doanh thu sản xuất nước trong năm 2019 đạt 345,7 tỷ đồng (+24% YoY). Tổng doanh thu đạt 418,8 tỷ đồng (+16% YoY) và lợi nhuận sau thuế đạt 203,7 tỷ đồng (+7% YoY). Đồng thời, TDM thay đổi khấu hao nhanh làm tăng chi phí khấu hao từ 46,6 tỷ năm 2018 lên mức 88,9 tỷ năm 2019.

Công ty đã thực hiện tăng vốn điều lệ thành công 145 tỷ đồng( tương đương 14,5 triệu cổ phần) với giá phát hành bình quân 25.968 đồng/CP và thu được số tiền 376,55 tỷ đồng vào tháng 6/2019.

Năm 2019, công ty cũng hoàn thành đầu tư mở rộng nhà máy nước Dĩ An thêm 100.000 m3/ ngày đêm nâng tổng công suất lên 200.000 m3/ ngày đêm. Tổng vốn đầu tư 548,48 tỷ đồng và hoàn thành đi vào sử dụng từ tháng 2/2020. Đồng thời, dự án mở rộng nhà máy Bàu Bàng tăng công suất 30.000 m3/ngày đêm lên mức 60.000 m3/ ngày đêm với tổng giá trị đầu tư 64,26 tỷ đồng, dự kiến đưa vào sử dụng Q2/2020.

Cổ tức năm 2019 dự kiến chi trả 10%.

Kế hoạch tăng trưởng doanh thu 20% trong năm 2020

Sản lượng tiêu thụ kế hoạch tăng 15% YoY trong 2020. Trong năm 2020, TDM đặt kế hoạch sản lượng nước thương phẩm đạt 64.200.000 m3 (+15% YoY) nhờ vào (1) Mở rộng nhà máy Dĩ An từ 100.000 m3/ ngày đêm lên 200.000 m3/ ngày đêm: (2) Mở rộng nhà máy Bàu Bàng từ 30.000 m3/ngày đêm lên mức 60.000 m3/ ngày đêm. Đồng thời, giá bán nước tăng trung bình 5% YoY. Tổng doanh thu kế hoạch đạt 503,6 tỷ đồng (+20% YoY), lợi nhuận trước thuế tối thiểu đạt 232 tỷ đồng (+10% YoY). Nguyên nhân chính lợi nhuận tăng chậm là do (1) Chi phí khấu hao năm 2020 tăng do chính sách khấu hao nhanh, trong khi 2019 chỉ thược hiện chính sách này kể từ Q2/2019. Đồng thời, khấu hao tăng từ nhà máy Dĩ An mở rộng; (2) Chi phí lãi vay tăng thêm 13,8 tỷ từ khoản nợ quỹ đầu tư phát triển Bình Dương.

Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2020 dự kiến 12%/cổ phiếu. Tương đương tỷ lệ cổ tức/ thị giá ở mức 5,4%. Tỷ lệ chi trả cổ tức (payout ratio) đạt 51,7%.

Phát hành ESOP 2020 dự kiến 64,5 tỷ đồng. Tương đương 4.300.000 cổ phiếu, với giá phát hành 15.000 đồng/CP nâng tổng vốn điều lệ lên 1.000 tỷ đồng. Thời gian phát hành dự kiến cuối Q2/2020. Cổ phiếu hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm. Mục đích phát hành nhằm xây dựng nhà máy nước Bàu Bàng giai đoạn 2, nâng công suất từ 30.000 đồng/CP lên mức 60.000 đồng/CP. Đồng thời, trả nợ khoản vay cho các bộ công nhân viên 49,107 tỷ đồng.

Chuẩn bị đầu tư mở rộng nhà máy Bàu Bàng sau 2021

Theo quan điểm của Ban lãnh đạo công ty, hiện tại huyện Bàu Bàng phát triển mạnh mẽ nhờ vào khu công nghiệp và khu dân cư Bàu Bàng. Do đó, trong tương lai sau 2021, công ty tiếp tục đầu tư mở rộng nhà máy Bàu Bàng tăng công suất 100.000 m3/ ngày đêm – tăng gấp 4,3x so với hiện tại. Tổng vốn đầu tư dự án 1.000 tỷ đồng, với suất đầu tư 10 triệu VND/m3 (cao hơn so với mức hiện tại 3 triệu VND/m3) do chi phí đầu tư đất và đền bù giải tỏa tăng, đồng thời phải đầu tư đường ống dẫn nước thô mới.

Tiêu thụ nước ổn định trong giai đoạn 2020-2024

Theo kế hoạch sản xuất kinh doanh 5 năm, sản lượng nước tiêu thụ duy trì mức tăng trưởng ổn định 12%/năm. Trong đó, tiêu thụ nước nhà máy Dĩ An dự kiến tăng trưởng 12%/ năm nhờ vào tăng trưởng nhu cầu khu công nghiệp – chiếm 80% tổng sản lượng tiêu thụ nước tại khu vực này.

TDM cung cấp nước sỉ cho BWE, do đó giá bán tăng trung bình 5%/ năm.

Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế năm 2021 dự kiến tăng trưởng 3% so với 2020 và ước đạt 233 tỷ đồng. Nguyên nhân chính do tăng vay nợ để bắt đầu xây dựng nhà máy Bàu Bàng mở rộng.

Dự kiến chi cổ tức giai đoạn 2020-2024 là ít nhất 12%/ năm.

Cập nhật kết quả kinh doanh tháng 1& 2/2020 và dự báo Q1/2020. Theo lãnh đạo công ty cho biết, sản lượng tiêu thụ nước tháng 1 và tháng 2/2020 giảm 15% so với cùng kỳ. Nguyên nhân chính là do Tăng trường chậm từ khu công nghiệp – chiếm 80% nhu cầu tiêu thụ nước khu vực Dĩ An, do ảnh hưởng từ dịch Covid 19. Tuy nhiên, công ty đã thực hiện giảm chi phí, giúp lợi nhuận giảm chậm hơn.

Theo SSI Research dự báo sản lượng tiêu thụ trong Q1/2020 đạt 12,9 triệu m3, trong đó: (1) Sản lượng tiêu thụ tại nhà máy Dĩ An đạt 343.000 m3/ ngày đêm (-10,4% yoy): (2) Sản lượng tiêu thụ tại nhà máy Bàu Bàng đạt 65.660 m3/ ngày đêm (+56% yoy). Giá bán tăng 5% yoy. Do đó, doanh thu dự báo Q1/2020 đạt 77,5 tỷ đồng (+4,7% yoy). Biên lợi nhuận gộp đạt 53,8% trong Q1/2020 – thấp hơn mức 65% trong Q1/2019 do công ty thay đổi chính sách khấu hao nhanh. Lợi nhuận trước thuế dự ước đạt 32,8 tỷ đồng (-12,8% yoy).

Quan điểm đầu tư

Chúng tôi đánh giá tích cực hoạt động của TDM nhờ vào nhu cầu tiêu thụ ổn định và hoạt động hiệu quả nhất so với các doanh nghiệp nước sạch niêm yết nhờ vào tỷ lệ thất thoát nước thấp và nguồn nguyên liệu ổn định từ sông Đồng Nai và hồ Phước Hòa. Đồng thời, việc mở rộng nhà máy nước Dĩ An và Bàu Bàng sẽ giúp TDM giảm áp lực chạy vượt công suất trong giai đoạn 2020-2022.

Tuy nhiên trong ngắn hạn, TDM có thể dời kế hoạch vận hành thương mại tại nhà máy nước Dĩ An mở rộng sang Q2/2019 – chậm hơn 2 tháng so với kế hoạch lúc đầu, khi nhu cầu nước tại các khu công nghiệp giảm do ảnh hưởng bởi Covid 19. Do đó, chúng tôi điều chỉnh giảm dự báo lợi nhuận năm 2020 về mức 230 tỷ đồng (+7,7% yoy). Đồng thời, điều chỉnh mức giá mục tiêu TDM từ mức 34.700 đồng/CP về mức 31.200 đồng/CP.

Rủi ro: (1) Chuyển nhượng nội bộ có thể ảnh hưởng đến quản trị điều hành tại TDM; (2) Áp lực trả nợ vay dài hạn; (3) Thanh khoản cổ phiếu ở mức thấp; (4) Hiệu quả đầu tư mở rộng nhà máy Bàu Bàng thêm 100.000 m3/ ngày đêm.

Tải báo cáo đầy đủ: Click tại đây

Đồ thị kỹ thuật

Nguồn SSI, Chứng+