TÌNH HÌNH VĨ MÔ VÀ DANH MỤC ĐẦU TƯ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2019

0
426

DANH MỤC ĐẦU TƯ NỬA CUỐI NĂM

I. THÔNG TIN THẾ GIỚI

·         Sẽ ra sao khi FED giảm lãi suất?
·         Global fund flow, tín nhiệm của risk-on hay risk-off?
·         Các kịch bản hậu G20.
II. THÔNG TIN VIỆT NAM
·         Tăng trưởng quý 2.

XEM CHI TIẾT BÊN DƯỚI