VEA: KQKD thấp hơn ước tính do công ty liên doanh giảm

0
384

Giá hiện tại ngày 30/10/2019: 49.600 Đồng/cp

VEA đã công bố báo cáo tài chính quý 3/2019 giảm so với cùng kỳ năm trước. Kết quả này thấp hơn ước tính, chủ yếu là do KQKD của công ty liên doanh giảm YoY. Doanh thu thuần hợp nhất của VEA đạt 1.111 tỷ đồng (-15,7% YoY) trong quý 3/2019 và 3.354 tỷ đồng (-28,4% YoY) trong 9T2019. Kết quả chủ yếu phản ánh doanh số bán xe tải đáng thất vọng (-54% YoY về sản lượng tiêu thụ trong Q3/2019 và -40% YoY trong 9T2019 theo VAMA). Công ty gặp khó khăn trong việc giảm hàng tồn kho xe tải tại VEAM Motor (một đơn vị hạch toán phụ thuộc) cũng như trong mảng kinh doanh máy nông nghiệp. Đó là lý do khiến lợi nhuận gộp của Công ty không thể bù đắp chi phí SG&A, khoản lỗ này cao hơn nhiều so với các năm trước.

(Tỷ đồng) 9T2019 9T2018 YoY

TSLN

9T2019 9T2018 2018
Doanh thu thuần 3.353 4.682 -28,4%      
Lợi nhuận gộp 134 360 -62,6% 4,0% 7,7% 8,5%
Thu nhập từ công ty liên doanh/ liên kết 4.973 4.763 4,4% 148,3% 101,7% 96,9%
Lợi nhuận từ HĐKD 4.724 4.668 1,2% 140,9% 99,7% 95,4%
EBIT 5.253 4.920 6,8% 156,7% 105,1% 101,1%
EBITDA 5.491 5.126 7,1% 163,8% 109,5% 105,2%
Lợi nhuận trước thuế 5.231 4.904 6,7% 156,0% 104,7% 100,8%
Lợi nhuận ròng 5.152 4.876 5,6% 153,7% 104,1% 99,7%
Lợi nhuận ròng thuộc về cổ đông 5.127 4.844 5,8% 152,9% 103,5% 99,2%

Trong quý, VEA thu về 254 tỷ đồng thu nhập lãi nhờ lãi tiền gửi ngân hàng lớn. Tính đến cuối tháng 9, VEA nắm giữ tổng cộng 14,9 nghìn tỷ đồng (~ 640 triệu USD) (bao gồm tiền và các khoản tương đương tiền và tiền gửi có kỳ hạn tại các ngân hàng), chiếm 48% tổng tài sản. VEA cũng có khoản phải thu cổ tức đáng kể từ công ty liên doanh, bao gồm 4.368 tỷ đồng (~ 180 triệu USD) từ HVN và 269 tỷ đồng từ FVL. TMV đã trả cổ tức năm 2019 là 841 tỷ đồng và HVN đã trả một phần tư cổ tức năm 2019 cho VEA vào tháng 7, như thường lệ đối với Công ty.

VEA hợp nhất 1.654 tỷ đồng thu nhập từ công ty liên kết (-8% YoY) trong quý 3. ước tính lợi nhuận của HVN giảm 12% YoY, trong khi FVL giảm 42,2% YoY và TMV tăng 31% YoY dựa trên báo cáo tài chính của VEA. Cả ba kết quả kinh doanh đều ngoài ước tính của chúng tôi, đặc biệt khi thực tế cả 3 công ty liên doanh đều đạt tăng trưởng mạnh về doanh số bán xe ô tô trong quý 3, cũng như doanh số bán xe máy của HVN vẫn tăng 1,1% YoY trong quý. Sau khi thảo luận cụ thể hơn với ban lãnh đạo, được biết KQKD của công ty liên doanh là kết quả sơ bộ và tất cả các báo cáo hàng quý của công ty liên doanh cung cấp theo yêu cầu của VEA chỉ dành cho mục đích hợp nhất kế toán. Công ty cũng nhấn mạnh rằng đây chỉ là kết quả sơ bộ và khuyến nghị nên đợi kết quả chính thức công bố vào cuối mỗi năm tài chính. Tuy nhiên, đều này cũng cho thấy một số bất ổn về triển vọng tương lai. Theo đó, chúng tôi đã cẩn trọng áp dụng mức chiết khấu trong mô hình định giá trước vấn đề trên.

Sản lượng tiêu thụ của công ty liên doanh

  Số lượng %YoY
Xe máy    
Xe máy của HVN 669.829 1,1%
Xe ô tô 35.208 31,8%
Xe ô tô của HVN 7.573 18%
TMV 19.775 30%
FVL 7.860 55%

Nguồn: HVN, VAMA, SSI Research và phương tiện truyền thông

Nhìn chung, VEA ghi nhận 1.733 tỷ đồng lợi nhuận ròng (-6,2% YoY) trong quý 3/ 2019, trong khi lũy kế 9T2019 đạt 5.151 tỷ đồng (+ 5,6% YoY). TTM EPS đạt khoảng 5.440 đồng.

Quan điểm sơ bộ: Mặc dù trước tâm lý kém tích cực của thị trường chung, thực tế kết quả kinh doanh của công ty liên kết vẫn chưa chắc chắn. Mặt khác, vấn đề này cũng làm tăng xu hướng lo ngại của nhà đầu tư. Với mức giá hiện tại là 49.600 đồng / cổ phiếu, VEA đang giao dịch ở mức TTM PE là 9,1 lần, vẫn khá thấp so với thị trường chung.

Mặc dù chúng tôi tạm thời duy trì dự báo và định giá gần nhất cho đến khi thông tin chính thức công bố, và điều chỉnh lại dự báo trong báo cáo đầy đủ. Tuy nhiên, nhận thấy VEA có thể tăng doanh thu xe máy nhờ nhiều loại xe có lợi nhuận tốt hơn, trong khi thị trường xe hơi vẫn tăng trưởng mạnh mẽ trong trung hạn. Theo ước tính trước đây, VEA đạt 8.225 tỷ đồng (+ 16,7% YoY) trong năm 2019, trong đó 7.838 tỷ đồng thu nhập từ công ty liên doanh (+ 14,4% YoY). Hi vọng VEA sẽ tổ chức cuộc họp sớm trong tháng 11, tương tự như năm ngoái.

 – SSI –

Đồ thị kỹ thuật

Bình luận

Please enter your comment!
Please enter your name here