VJC – Huy động vốn để nắm bắt đà tăng trưởng sau đại dịch

0
332

CTCP Hàng không Vietjet (VJC) đã tổ chức ĐHCĐ vào ngày 29/06/2021 với khoảng 169 cổ đông tham dự, tương ứng 96% tỷ lệ sở hữu của hãng hàng không này.

  • VJC đặt kế hoạch doanh thu năm 2021 đạt 22 nghìn tỷ đồng (+20% YoY) và hòa vốn ở mức LNST trong năm 2021. Khi chúng tôi dự báo VJC sẽ ghi nhận khoản lợi nhuận thấp trị giá 73 tỷ đồng trong năm 2021, nhận thấy không có rủi ro giảm đáng kể nào đối với dự báo của chúng tôi, dù cần thêm đánh giá chi tiết.
  • Cổ đông đã thông qua kế hoạch chia cổ tức cổ phiếu tỷ lệ 50% cho năm 2019 và 2020, bao gồm 2 đợt chia cổ tức cổ phiếu tỷ lệ 25%; ĐHCĐ đã ủy quyền cho HĐQT của VJC quyết định thời gian thực hiện 2 đợt thanh toán này. ĐHCĐ cũng ủy quyền cho HĐQT quyết định mức cổ tức cho năm 2021 dựa theo KQKD của VJC trong năm.
  • Cổ đông của VJC tiếp tục ủy quyền cho HĐQT quyết định (1) các giao dịch có tổng giá trị vượt quá 50% tổng tài sản của VJC, (2) đầu tư/thoái vốn vào/khỏi tài sản có tổng giá trị vượt quá 30% tổng tài sản của VJC và (3) giao dịch với các bên liên quan có tổng giá trị vượt quá 10% tổng tài sản của VJC. Chúng tôi cho rằng những ủy quyền này có thể cho phép VJC nhanh chóng nắm bắt cơ hội huy động tiền mặt từ các giao dịch thoái vốn và bán máy bay nhằm cải thiện tính thanh khoản của công ty.
  • ĐHCĐ của VJC đã thông qua chương trình ESOP cho giai đoạn 2021-2023 với tổng cộng 10 triệu cổ phiếu ESOP, tương đương 1,9% tổng số cổ phiếu đang lưu hành với giá 10.000 đồng/CP và thời gian hạn chế giao dịch là 3 năm.
  • Các cổ đông của VJC đã thông qua kế hoạch phát hành riêng lẻ tối đa 15% tổng số cổ phiếu đang lưu hành, tương đương 81 triệu cổ phiếu với thời hạn hạn chế giao dịch từ 1 đến 3 năm. Cổ đông ủy quyền cho HĐQT quyết định thời điểm phát hành riêng lẻ với giá tối thiểu bằng giá cổ phiếu trung bình trong 10 phiên gần nhất trước ngày phát hành. Công ty cũng có kế hoạch phát hành 300 triệu USD trái phiếu kèm chứng quyền, dự kiến sẽ được niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Singapore.

Đồ thị kỹ thuật

Nguồn VCSC, Chứng khoán _ Chứng+

Bình luận

Please enter your comment!
Please enter your name here