PXS: TRIỂN VỌNG NĂM SAU SẼ TÍCH CỰC HƠN

0
457

CTCP KẾT CẤU
KIM LOẠI VÀ LẮP MÁY DẦU KHÍ – PXS

 

A. HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
I. KẾT QUẢ KINH DOANH 2018
PXS
tiếp tục trải qua năm 2018 đầy khó khăn với doanh thu đạt 233 tỷ đồng, giảm mạnh
72,1%. So với năm 2017, khối lượng công việc của công ty ít hơn với đóng góp chủ
yếu đến từ dự án nhiệt điện Thái Bình 2, nhiệt điện Sông Hậu 1, khối thượng tầng
giàn CTC1 – WHP Cá Tầm, không đủ để bù đắp những chi phi khấu hao, nhân công,
nguyên vật liệu. Bên cạnh đó, PXS còn phải trích lập dự phòng 66 tỷ đồng hàng tồn
kho, chủ yếu đến từ 2 dự án Thái Bình 2 và Sông Hậu 1 khiến lợi nhuận gộp ghi
nhận lỗ 85 tỷ đồng so với mức lãi 79 tỷ đồng trong năm 2017. Tổng cộng cả năm
2018, PXS ghi nhận khoản lỗ 139 tỷ đồng
.
II. KẾT QUẢ KINH DOANH QUÝ I/2019
PXS công bố kết quả kinh doanh thấp trong Q1/2019 với
doanh thu 59 tỷ đồng. Theo đó, doanh thu nhiều khả năng được ghi nhận từ các dự
án Sao Vàng Đại Nguyệt và một vài hạng mục trong dự án nhiệt điện. Với tư cách
là thầu phụ trong dự án Sao Vàng Đại Nguyệt, cộng thêm những khó khăn đến từ
các dự án nhiệt điện hiện hữu đang thi công khiến cho lợi nhuận gộp của công ty
ghi nhận âm 16 tỷ đồng. Cộng thêm các phi phí khác, LNST trong Q1/2019 ghi nhận
lỗ 20 tỷ đồng.
III. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 2019
Trong năm 2019, PXS được dự báo sẽ tiếp tục gặp nhiều khó khăn
khi không nhận thêm được các dự án mới như kỳ vọng trong khi dự án chuyển tiếp
từ năm cũ qua là không lớn. Ngay cả dự án trọng điểm Long Sơn, PXS chỉ bắt đầu
thực hiện thi công trong Q4/2019, chậm trễ hơn so với dự đoán ban đầu. Chính vì
vậy, doanh thu mục tiêu cho năm 2019 khá thấp với 532 tỷ đồng đến từ chủ yếu
các dự án Thái Bình 2, Long Hậu 1 và Long Sơn. Trong khi kế hoạch LNST chỉ vỏn
vẹn 700 triệu đồng.
Đánh giá về khả
năng đạt kế hoạch 2019:
·
Mục tiêu lợi nhuận sau thuế khó có khả năng hoàn thành với
mức doanh thu chỉ 532 tỷ đồng. Theo tính toán, biên lợi nhuận gộp của PXS (loại
trừ khấu hao) trong những năm gần đây vào khoảng 18%. Do đó, mức lợi nhuận gộp
(loại bỏ khấu hao) tương ứng với kế hoạch doanh thu năm 2019 vào khoảng 95 tỷ đồng.
Trong khi đó, tổng chi phí cố định phát sinh (lãi vay, bán hàng, khấu hao)
trong 4 năm gần đây có xu hướng giảm nhưng vẫn cao hơn mức 95 tỷ đồng. Chính vì
thế, LNST năm 2019 nhiều khả năng ghi nhận lỗ nếu không có những khoản thu nhập
bất ngờ khác hay doanh thu đạt từ 805 tỷ đồng trở(giả định biên lợi nhuận ở mức
18%).
·
Dù triển vọng của PXS là không “sáng” cho năm nay nếu so với
những các doanh nghiệp xây lắp thượng nguồn như PVS, PVB nhưng từ năm sau, công
ty sẽ bắt đầu thi công khối lượng lớn công việc từ Long Sơn, đủ để đảm bảo hoạt
động cốt lõi có lợi nhuận trong vài năm. Bên cạnh đó, công ty sẽ được hưởng lợi
khi dự án lớn đầu khí như Lô B được khởi công. Chính vì vậy, mức giá hiện tại
được cho là hấp dẫn nếu dựa vào triển vọng sắp tới của công ty. Hiện, PXS đang
được giao dịch tại mức P/B vào khoảng 0,5x.
– Nguồn
VDSC, DiepDv – 
* THAM KHẢO ĐỊNH GIÁ MỘT VÀI CÔNG TY
Đang cập nhật
B. ĐỒ THỊ KỸ THUẬT
– Đồ thị cổ phiếu
luôn biến động từng ngày do đó Anh/chị Liên hệ với DiepDv để có đánh giá khách
quan nhất.