MWG: QUAN ĐIỂM MUA VÙNG 83.5, UPSIDE 22.1%

0
675

– Quan điểm Mua vùng 83.500 VNĐ.
– Giá mục tiêu trung hạn: 102.000 VNĐ, Upside 22.1%.
– Giá mục tiêu ngắn hạn: 90.000 VNĐ, Upside 7.7%.
– Stoploss: 80.000 VNĐ, Rủi ro 4.2%

I. THÔNG TIN CƠ BẢN

  • Xem thêm thông tin cơ bản về hoạt động kinh doanh TẠI ĐÂY
II. ĐỒ THỊ KỸ THUẬT