QNS: Triển vọng mảng đường đang rõ ràng hơn

0
433

Khuyến nghị: KHẢ QUAN

Giá mục tiêu 1 năm: 27.500 Đồng/cp

Tăng: +10,44%

Giá hiện tại (tại ngày 06/04/2020): 24.900 Đồng/cp

Tin cập nhật

QNS đã tổ chức Đại hội cổ đông năm 2020 vào ngày 28/3/2020, và đây là kế hoạch của công ty cho năm 2020:

  • Kế hoạch doanh thu và lợi nhuận trước thuế trong năm dự kiến là 8,4 nghìn tỷ đồng (+9,4% YoY) và 1,1 nghìn tỷ đồng (-28,7% YoY). Lợi nhuận trước thuế đối với mảng sữa đậu nành và đường dự kiến đạt 1 nghìn tỷ đồng (-20,6% YoY) và 20 tỷ đồng (-78,5% YoY). Sản lượng đường tinh luyện (RS) ước tính đạt 80.000 tấn, giảm 44% YoY nhưng vẫn vao hơn so với ước tính trước đây của ban lãnh đạo là 70.000 tấn.
  • Mục tiêu lợi nhuận đặt ra khá thấp cũng không phải điều đáng ngạch nhiên, khi QNS có truyền thống đặt kế hoạch năm một cách cực kỳ thận trọng. Chúng tôi nhận thấy QNS thường thiết lập kế hoạch lợi nhuận sau thuế cực kỳ thấp (kế hoạch năm 2018: 194 tỷ đồng và thực tế: 1,24 nghìn tỷ đồng; kế hoạch năm 2019: 199 tỷ đồng và thực tế: 1.292 tỷ đồng). Mặc dù kế hoạch lợi nhuận của công ty năm nay sát với thực tế hơn, nhưng công ty vẫn khá thận trọng.
  • Cổ tức tiền mặt cho năm 2019 tăng lên thành 30% trên mệnh giá (kế hoạch tại Đại hội cổ đông năm 2019 là tối thiểu 15%), trong đó 15% trên mệnh giá đã được chi trả và 15% còn lại sẽ được thanh toán vào ngày 8/5/2020 (ngày đăng ký cuối cùng: 17/4/2020). Tỷ lệ chi trả cho năm 2019 tương ứng 68%. QNS không trả cổ tức bằng cổ phiếu trong năm nay, điều này khác với truyền thống của công ty là trả khoảng 20-30% cổ tức bằng cổ phiếu mỗi năm trong 6 năm qua.
  • Không có kế hoạch phát hành ESOP trong năm 2020.

Các cập nhật khác

  • Mảng đường: QNS đã có giấy phép nhập khẩu đường thô của Thái Lan. Hiện tại công ty nhập khẩu 30.000 tấn đường thô đầu tiên, và sẽ sớm bắt đầu sản xuất đường tinh chế (RE). Mặc dù QNS vẫn thận trọng trong việc lập kế hoạch doanh thu đường RE năm 2020 và cho biết công ty sẽ kiểm tra nhu cầu của thị trường trước, chúng tôi tin rằng đây là dấu hiệu tích cực cho hoạt động kinh doanh của công ty. Đây là cơ hội đặc biệt trong bối cảnh thiếu hụt mía trên cả nước trong năm 2019/2020, điều này khá nghiêm trọng và gây ra áp lực cho triển vọng nhu cầu trong nước.
  • Mảng sữa đậu nành: Doanh thu sữa đậu nành trong 2T2020 giảm 1% YoY với sản lượng tiêu thụ giảm 9% YoY, nhưng được bù đắp với giá bán cao hơn do sự thay đổi trong cơ cấu sản phẩm (tăng doanh thu các sản phẩm cao cấp nhiều hơn). Tác động của dịch virus Covid-19 đáng kể hơn ở miền Bắc, khi ngươi dân hạn chế đi du lịch và ăn uống ngoài cửa hàng sau kỳ nghỉ Tết năm nay, trực tiếp ảnh hưởng đến tăng trưởng doanh thu mảng sữa đậu nành.
  • Điện sinh khối: Chính phủ Việt Nam vừa phê duyệt tăng giá bán điện sinh khối từ 0,058 USD/kwh lên 0,0703 USD/kwh, áp dụng từ ngày 25/4/2020.

Tác động

Chúng tôi đã điều chỉnh dự báo cho phù hợp, theo diễn biến gần đây khiến chúng tôi tin rằng tăng trưởng doanh thu đường/sữa đậu nành sẽ đạt mức 28% và 0% trong kịch bản cơ sở (khi dịch virus Covid-19 bùng phát có thể được kiểm soát vào cuối Q2/2020). Những thay đổi lớn trong các giả định bao gồm sản lượng đường RE bổ sung đạt 70.000 tấn trong năm 2020, giúp tăng trưởng sản lượng đường từ -51% YoY theo ước tính trước đây thành +6% YoY và giá bán cao hơn trong năm nay (+18,5% YoY đối với đường RS). Trong khi đó tăng trưởng sản lượng sữa đậu nành ở mức tương ứng với đường, điều chỉnh giảm từ 9,4% xuống -2% do tác động của dịch virus Covid-19 và tăng giá bán sữa đậu nành lên 2% với sự thay đổi trong cơ cấu sản phẩm hướng tới các sản phẩm chuyên biệt. Do đó chúng tôi kỳ vọng doanh thu thuần/lợi nhuận ròng của QNS sẽ đạt 4,9%/-4,5% YoY so với ước tính trước đây là -2,9%/-5,1% YoY.

Kịch bản xấu nhất nếu dịch virus Covid-19 có thể tiếp tục diễn ra đến cuối năm 2020. Trong trường hợp này, tăng trưởng doanh thu của đường/sữa đậu nành giảm nhẹ -7%/-8%, trong khi tăng trưởng doanh thu thuần/lợi nhuận ròng của QNS giảm -6,3%/-16,6%, kết thúc năm đạt 7,19/1,08 nghìn tỷ đồng. Chúng tôi tin rằng QNS là một trong những công ty ít bị ảnh hưởng nhất từ dịch virus Covid-19 bùng phát, vì công ty sản xuất các sản phẩm thiết yếu (đường, sữa đậu nành và bánh kẹo) và các kênh phân phối của công ty vẫn được phép mở cửa trong suốt thời gian này. Mặc dù doanh thu vẫn bị ảnh hưởng, trong kịch bản xấu nhất chúng tôi kỳ vọng doanh thu chỉ giảm dưới 10% YoY.

Khuyến nghị

Tại mức giá ngày 9/4/2020 là 23.200 đồng/cp, tương ứng với mức P/E 2020 trong kịch bản cơ sở là 5,73 lần. Đây là mức khá hấp dẫn, đặc biệt khi triển vọng của mảng đường đang trở nên rõ ràng hơn, tình hình tài chính của công ty lành mạnh với lượng tiền mặt khá lớn (chỉ tiêu tiền ròng là 1,2 nghìn tỷ đồng vào cuối năm 2019). Với P/E mục tiêu được điều chỉnh giảm xuống 8 lần (trước đây là 9 lần) phù hợp với mức giảm định giá gần đây trên toàn thị trường, cùng với mức chiết khấu 15% do: (1) cổ phiếu được niêm yết trên sàn Upcom, (2) những khó khăn đối với mảng đường trong những năm gần đây và (3) lịch sử phát hành ESOP, giá mục tiêu đối với cổ phiếu QNS là 27.500 đồng/cp, tương ứng với triển vọng tăng giá là 18,5%. Khuyến nghị KHẢ QUAN đối với cổ phiếu QNS.

 

Rất mong nhận được ý kiến đóng góp của quý khách hàng để các bản tin của chúng tôi phục vụ quý khách hàng được tốt hơn.

Nguồn SSI, Chứng+