VSC: Q3/2019 biên lợi nhuận cải thiện nhờ nâng cấp trang thiết bị

0
394

Giá hiện tại ngày 01/11/2019: 25.700 Đồng/cp

VSC vừa công bố kết quả hợp nhất quý 3, với một số dấu hiệu cải thiện. Cụ thể, tổng doanh thu tăng 2,3% YoY, đạt 458 tỷ đồng. Tổng sản lượng xếp dỡ container trong quý 3 đạt 235 nghìn TEU, -3% YoY. Sản lượng giảm là do cảng biển nước sâu Lạch Huyện đi vào hoạt động, chuyển hướng một phần hàng hóa VSC. Hiện tại, mỗi tuần có khoảng 2-4 tàu có thể xếp dỡ tại hai cảng Lạch Huyện và VSC cho một lần vào tàu. Do đó, mặc dù VSC không mất bất kỳ khách hàng nào, sản lượng trên mỗi khách hàng vẫn giảm so với cùng kỳ năm trước.

(tỷ đồng) 3Q19 3Q18 YoY 2Q19 QoQ % KH 2019 TSLN
3Q19 3Q18 2Q19 2018
Doanh thu thuần 458 448 2,3% 474 -3,3% 90%
Lợi nhuận gộp 117 121 -3,8% 104 11,9% 25,5% 27,1% 22,0% 29,3%
Lợi nhuận từ HĐKD 86 99 -13,6% 87 -1,1% 18,7% 22,1% 18,3% 24,5%
EBIT 90 101 -11,5% 90 -0,3% 19,6% 22,6% 19,0% 25,0%
EBITDA 148 159 -6,9% 152 -2,5% 32,3% 35,5% 32,0% 38,2%
Lợi nhuận trước thuế 86 93 -8,2% 85 0,6% 76% 18,7% 20,8% 18,0% 22,9%
Lợi nhuận ròng 78 84 -6,5% 55 42,6% 17,1% 18,7% 11,6% 20,9%
Lợi nhuận ròng thuộc về cổ đông 65 72 -9,9% 43 50,8% 14,2% 16,1% 9,1% 17,7%

Nguồn: VSC, SSI Research

Trong quý 2, biên lợi nhuận gộp giảm xuống còn 22%, so với 29% trong năm 2018. Điều này đã được giải thích trong báo cáo trước của chúng tôi: do kích thước tàu tăng và có thể xếp dỡ tại nhiều cảng trong một lần vào tàu, VSC cần chuyển hướng nhiều tàu khách hàng đến các cảng khác để xử lý khiến tăng thêm nhiều chi phí. Vào tháng 7/2019, VSC đã hoàn thành nâng cấp công suất cần cẩu bờ ở Cảng Green từ 10 hàng lên 11 hàng, để phục vụ các tàu lớn hơn. Điều này giúp VSC giảm sản lượng hàng hóa chuyển hướng và tăng biên lợi nhuận Q3/2019 lên 27% từ mức thấp 22% trong quý trước. Chúng tôi ước tính công ty có thể duy trì mức biên lợi nhuận này trong Q4, vì việc nâng cấp sẽ giúp giữ chân khách hàng tại Cảng Green. Tuy nhiên, do chi phí tăng, lợi nhuận gộp vẫn giảm 3,8% YoY.

Lợi nhuận trước thuế giảm 8,2% YoY, đạt 86 tỷ đồng. Điều này sát với kỳ vọng của chúng tôi. Lợi nhuận ròng thuộc về cổ đông công ty mẹ (NPATMI) giảm sâu hơn (-9,9% YoY) xuống còn 78 tỷ đồng, khi sản lượng hàng hóa xếp dỡ từ cảng VIP Green và Công ty TNHH MTV Bến Xanh (Green Depot) (VSC sở hữu 60%) tăng so với cùng kỳ năm trước. Do đó, VSC đã hoàn thành 76% kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm 2019 do ĐHCĐ đề ra.

Chúng tôi sẽ cung cấp điều chỉnh ước tính và định giá trong báo cáo đầy đủ sắp tới.

 – SSI – 

Bình luận

Please enter your comment!
Please enter your name here