Báo cáo cập nhật số liệu vĩ mô tháng 12

0
430

Cập nhật các chỉ số vĩ mô của Việt nam tháng 12/2019 với một số điểm nổi bật như sau:

  • GDP quý 4 tăng 6.97%, thấp hơn quý 3 (7.48%) và 9 tháng đầu năm (7.04%). Sự giảm tốc của quý 4 xuất phát từ 2 lĩnh vực Nông nghiệp và Công nghiệp trong khi Xây dựng và Dịch vụ đã kéo tăng trưởng chung. Ngành Nông nghiệp quý 4 giảm -0.06% và Công nghiệp tăng 7.92%, đều là mức thấp nhất nhiều năm. Ở chiều ngược lại, Xây dựng tăng 10.32% và Dịch vụ tăng 8.09%, lại là mức cao nhất nhiều năm.
  • GDP Công nghiệp quý 4 chỉ tăng 7.92%, thấp hơn nhiều mức tăng của quý 3 (10.42%) và 9 tháng đầu năm (9.56%). Sự sụt giảm của sản xuất công nghiệp đến từ cả 3 cấu thành là Khai khoáng, Công nghiệp chế biến chế tạo và Sản xuất phân phối điện, khí đốt.
  • Dịch vụ đạt mức tăng trưởng rất ấn tượng trong quý 4 nhờ các ngành lớn như Bán buôn bán lẻ tăng 9.82%, Tài chính ngân hàng bảo hiểm tăng 9.26%, Vận tải kho bãi tăng 10.86%. Ngành Bất động sản và Lưu trú ăn uống có mức tăng trưởng khiêm tốn, 4.87% và 7.4% nhưng đây cũng là mức tăng cao nhất trong 4 quý.
  • GDP cả năm 2019 tăng 7.02%, dù thấp hơn năm 2018 nhưng là năm thứ 2 liên tiếp đạt trên 7%, ngưỡng không thể đạt được trong 10 năm trước đó. Mặc dù vậy, 7% vẫn thấp hơn khá nhiều so với trung bình tăng trưởng trước khi xảy ra khủng hoảng 2008.
  • Xuất khẩu hàng hóa chứng kiến sự vươn lên mạnh mẽ của khối trong nước. Năm 2019 xuất khẩu của khối trong nước tăng 17.7%, cao hơn nhiều khối FDI là 4.2%. Do tỷ trọng của khối FDI vẫn rất lớn, chiếm gần ¾ tổng giá trị xuất khẩu nên tăng trưởng xuất khẩu chung cả năm vẫn giảm xuống 8.1% (năm 2018 là 13.2%).
  • Xuất siêu hàng hóa của năm 2019 đạt mức kỷ lục 10 tỷ USD, tăng 42%. Trong đó khối FDI xuất siêu 35.8 tỷ USD, tăng 17% (năm 2018 tăng 35%), khối trong nước nhập siêu 25.9 tỷ USD, tăng 9.7% (năm 2018 tăng 19%). Nhập siêu Dịch vụ năm 2019 là 2.47 tỷ USD, giảm 32%, trong đó nhập siêu chủ yếu là dịch vụ vận tải, 6.1 tỷ USD, tăng 3% trong khi đó Du lịch xuất siêu 5.68 tỷ USD, tăng 31%. Xuất siêu hàng hóa và dịch vụ của năm 2019 đạt 7.46 tỷ USD, tăng 2.2 lần so với năm 2018.
  • CPI tháng 12 tăng mạnh 1.4% so với cuối tháng 11 (MoM), mức tăng cao nhất 87 tháng (từ tháng 10/2012). CPI Thực phẩm tăng 4.41% MoM là nguyên nhân chính đẩy CPI tháng 12, trong đó giá thịt lợn tăng 19.7%. CPI so với cuối năm 2018 tăng 5.23% nhưng tính trung bình thì CPI tăng 2.79%. 
  • Tăng trưởng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 10.2%, giảm nhẹ so với 2018 do cấu thành nhà nước và FDI tăng chậm. Ngược lại, khối Tư nhân tăng tới 17.3%, dù có thấp hơn chút ít so với 2018 (18.5%) nhưng vẫn là mức rất cao so với trung bình những năm trước đó.

Bình luận

Please enter your comment!
Please enter your name here