Cập nhật Ngành Điện: Sự trở lại của nhiệt điện

0
532

Nhìn lại năm 2022

Đây là năm các nhà máy thủy điện ghi nhận kết quả khả quan nhờ tình hình thủy văn thuận lợi (La Nina). Trong đó, cổ phiếu REE nổi bật với vốn hóa thị trường tăng 20%. NT2 là một ngoại lệ trong số các nhà máy nhiệt điện do giá khí điều chỉnh và tình hình tài chính lành mạnh.

Triển vọng năm 2023: Sự trở lại của nhiệt điện

Tăng trưởng nhu cầu điện dự kiến ở mức 5,4% trong năm 2023 trên cơ sở tăng trưởng GDP của năm 2023 dự kiến trong khoảng 6,0~6,2%. Nhìn lại tăng trưởng nhu cầu điện và tăng trưởng GDP trong năm 2022 vừa qua lần lượt là 6,2% và 8,0%.

Điều kiện thủy văn của các nhà máy thủy điện sẽ duy trì tích cực cho đến hết quý 1 năm 2023 và có thể trở nên kém thuận lợi hơn trong 6 tháng cuối năm 2023, theo NOAA. Điều kiện thủy văn nhiều khả năng sẽ kém thuận lợi trong năm 2023 và với giả định này, sản lượng từ nhà máy thủy điện dự báo giảm 8% so với cùng kỳ trong năm 2023. Điều này có thể tác động không tích cực lên KQKD của REE, do hơn một nửa LNST của REE đến từ mảng thủy điện.

Nhu cầu huy động cao hơn cho các nhà máy nhiệt điện sẽ hỗ trợ giá chào trên thị trường điện cạnh tranh (CGM – giá mua bán điện trên thị trường cạnh tranh) và một phần bù đắp cho tăng trưởng nhu cầu điện thấp hơn. Dự báo giá CGM đi ngang trong năm 2023. Giá CGM bao gồm hai phần là CAN và SMP. Giá SMP có thể được thúc đẩy bởi nhu cầu điện và giá trần SMP được thiết kế bởi Cục điều tiết & tăng 11% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, giá CAN năm 2023 được Cục điều tiết điện lực, Bộ Công thương điều chỉnh giảm 20% và theo chúng tôi đây có thể do việc kiểm soát chi phí đầu vào sẽ được chú trọng hơn trong năm nay. Do đó nếu nhu cầu tiêu thụ điện kém hơn dự báo thì có rủi ro giá CGM có thể giảm, tương tự như những gì đã xảy ra trong năm 2020.

Cổ phiếu lựa chọn: POW, QTP và cổ phiếu theo dõi: PC1, NT2

Lựa chọn POW do kỳ vọng lợi nhuận có thể ghi nhân mức tăng trưởng khả quan hơn trong năm 2023 sau một số sự cố kỹ thuật ở năm 2022. Đồng thời lựa chọn QTP với tỷ suất cổ tức cao. Bên cạnh đó, sự điều chỉnh về giá sẽ cần cho cổ phiếu NT2 để mang lại tỷ suất đầu tư cao hơn và đây là lý do cổ phiếu NT2 nằm trong danh sách theo dõi. Với những nhà đầu tư có khẩu vị rủi ro cao hơn, PC1 có thể là một lựa chọn vì công ty đang chờ phê duyệt xây dựng các dự án bất động sản và phục hồi xây dựng lưới điện theo nội dung cuối cùng của Quy hoạch điện 8.

______________________________

* Tải báo cáo chi tiết Click Tại đây