HDB: Hệ số NIM ngân hàng mẹ cải thiện

0
480

HDB vừa công bố báo cáo tài chính Q3/2019, trong đó tổng thu nhập hoạt động (TOI) và lợi nhuận trước thuế (PBT) lần lượt đạt 2.871 tỷ đồng (+35,7% YoY) và 1.238 tỷ đồng (+50,7% YoY). Cần lưu ý rằng tốc độ tăng trưởng ấn tượng này là mức lợi nhuận thấp trong Q3/2018.

Lũy kế 9T2019, tổng thu nhập hoạt động và lợi nhuận trước thuế hợp nhất tăng18,6% YoY và 19,6% YoY đạt 8.044 tỷ đồng và 3.448 tỷ đồng. Trong đó, lợi nhuận trước thuế ngân hàng mẹ và HD Saison tăng 21% YoY (2,74 nghìn tỷ đồng) và 13,5% YoY (701 tỷ đồng). Điểm sáng trong Q3/2019 đến từ ngân hàng mẹ đạt thành công trong việc mở rộng NIM, trong khi HD Saison tiếp tục cân đối được tăng trưởng, lợi nhuận và chất lượng tài sản.

Ngân hàng mẹ – mở rộng NIM bù đắp cho việc giảm lãi từ đầu tư chứng khoán và thu nhập từ hoàn nhập nợ xấu

Kết quả kinh doanh tốt của ngân hàng mẹ chủ yếu do thu nhập lãi ròng (NII) tăng trưởng mạnh mẽ ở mức 36,7% YoY, là nhờ (i) IEA (tài sản sinh lãi) được tái cơ cấu theo hướng tăng tỷ trọng các khoản cho vay dài hạn. Nợ dài hạn trên tổng dư nợ cho vay tăng từ 26,3% trong Q3/2018 lên 31,9% trong Q3/2019. Do đó, lợi suất tài sản sinh lãi tăng 60 bps YoY đạt 7,87%; và (ii) tỷ lệ tiền gửi không kỳ hạn (CASA) tăng lên 10,5% từ 8,1% trong Q3/2018. Tăng trưởng chi phí huy động trung bình giảm xuống còn 13 bps YoY (so với 42 bps YoY trong Q1/2019 và 26 bps trong nửa đầu năm 2019).

Trong khi đó, thu nhập ngoài lãi (non-NII) giảm 20,3% YoY đạt 759 tỷ đồng trong 9T2019, do thu nhập ròng từ chứng khoán đầu tư giảm 39,7% YoY, thu nhập ròng từ phí cũng tăng chậm ở mức 4,2% YoY.

HDSaiSon – Thu nhập ròng từ phí (NFI) tăng trưởng mạnh mẽ bù đắp việc giảm NIM và tăng trưởng cho vay ở mức thấp

Tổng dư nợ cho vay của HD Saison tăng 3,1% YTD (+9% YoY), đạt 10.983 tỷ đồng, trong đó cho vay xe máy là động lực tăng trưởng (+15,8% YoY); chiếm 43% tổng dư nợ cho vay. Trong 9T2019, NII tăng nhẹ 8% YoY, đạt 2.379 tỷ đồng. Thu nhập ròng từ phí của HD Saison tăng trưởng mạnh 43,9% YoY, chủ yếu đến từ việc bán bảo hiểm tai nạn con người cho khách hàng.

Ước tính năm 2019 và 2020

Mặc dù kết quả kinh doanh 9T2019 hoàn thành 71% ước tính cả năm của chúng tôi, chúng tôi vẫn điều chỉnh tăng ước tính lợi nhuận trước thuế cả năm lên 4.974 tỷ đồng (+24,2%) để phản ánh lợi suất tài sản sinh lời đã được cải thiện trong 3 quý đầu tiên.

Trong năm 2020, lợi nhuận trước thuế dự báo đạt 6.059 tỷ đồng, tăng 21,8% YoY với giả định tăng trưởng tín dụng là 17%, trong đó dư nợ cho vay của HD Saison dự báo tăng 13,9% YoY, và NIM hợp nhất cải thiện 28 bps. Ước tính của chúng tối không tính đến thương vụ M&A với PGBank, do chưa rõ thời điểm sáp nhập.

Yếu tố hỗ trợ/ Rủi ro trong 3-6 tháng tới

Theo ước tính của chúng tôi, HDB dự báo đạt 1.526 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế trong Q4/2019, tăng 36,2% YoY. Chúng tôi giữ nguyên ước tính do NIM ngân hàng mẹ vẫn có thể tăng từ các khoản cho vay dài hạn, và dư nợ cho vay của HD Saison tăng trưởng khá tốt trong tháng 10.

Ngoài ra, ngân hàng sẽ thực hiện mua lại 49 triệu cổ phiếu quỹ HDB trong tháng 11. Việc mua lại có thể tạo ra hiệu ứng tích cực đối với khối lượng giao dịch và giá cổ phiếu trong ngắn hạn.

Đồ thị kỹ thuật

  – Nguồn SSI, Chungcong – 

Bình luận

Please enter your comment!
Please enter your name here