Khoảng trống GAP là gì? Kiến thức cần nắm rõ

0
400

Khoảng trống GAP được tạo ra bởi Giá Đóng cửa Hôm trước và Giá Mở cửa Hôm sau ở một mức giá cách biệt. Thường được biết đến GAP là khoảng Trống giữa 2 cây nến liền kề. Gap được chia làm 2 loại:

 • Gap tăng giá: Giá mở cửa ngày hôm sau cao hơn giá đóng cửa ngày hôm trước
 • Gap giảm giá: Giá mở cửa ngày hôm sau thấp hơn giá đóng cửa ngày hôm trước

Có thể chia GAP làm 4 nhóm, mỗi loại đều sẽ có những ý nghĩa riêng biệt:

 • Common Gap – Gap thông thường.
 • Breakaway Gap – Gap phá vỡ.
 • Runaway Gap – Gap tiếp diễn.
 • Exhaustion Gap – Gap suy kiệt.

1. Common Gap là gì?

GAP thông thường mang tính khoảng trống tạm thời, thường xảy ra khi cổ phiếu đi ngang và giao động trong phạm vi hẹp. Tín hiệu khá yếu và không có nhiều ý nghĩa trong giao dịch chứng khoán.

2. Breakaway Gap là gì?

GAP pháp vỡ thể hiện giá cổ phiếu phá vỡ qua một nên tảng trưởng và tạo nên một xu hướng mới trong giao dịch cổ phiếu. Giá cổ phiếu từ đi ngang hoặc xu hướng giảm chuyển đột ngột qua xu hướng tăng. Từ đi ngang hoặc tăng đột ngột gãy xu hướng chuyển qua xu hướng giảm.

 • Breakaway Gap + Khối lượng giao dịch lớn: Khả năng rất cao là xu hướng cũ đã phá vỡ và tạo thành xu hướng mới.
 • Breakaway Gap có thể sẽ test lại và lấp kín khoảng không đã tạo ra và tiếp tục xu hướng đã hình thành.
 • Breakaway Gap có tác dụng hỗ trợ hoặc kháng cự mạnh. Nếu Gap giảm thì nó sẽ có tác dụng là vùng kháng cự, nếu Gap tăng thì nó tác dụng là vùng hỗ trợ.

3. Runaway GAP?

GAP tiếp diễn xuất hiện trong khi xu hướng tăng hoặc giảm giá cổ phiếu đã hình thành xu hướng rõ rệt. Runaway GAP hình thành tín hiệu xác nhận xu hướng diễn ra mạnh mẽ, tuy nhiên cần chú ý với bẫy Exhaustion GAP.

 • Có thể tăng tỷ trọng cổ phiếu lúc này hoặc giữ im cổ phiếu tùy vào việc xác định định dự địa tăng giá còn nhiều hay không dựa vào nến, khối lượng, hỗ trợ kháng cự…

4. Exhaustion GAP

Gap suy kiệt báo hiệu sự kết thúc xu hướng giá, xảy ra ở gần đỉnh hoặc đáy. Trong xu hướng tăng, Gap tăng xuất hiện, tưởng chừng xu hướng tăng tiếp diễn nhưng ngay sau những phiên tiếp theo giá liên tục giảm thấp hơn cả vùng Gap đã tạo ra. Exhaustion Gap xuất hiện thì thường giá có thể rơi tự do. Khối lượng giao dịch lớn là sự xác nhận tín hiệu chắc chắn hơn.

 • Canh bán cổ phiếu ở phiên giá mất hỗ trợ được tạo ra bởi Gap kèm thanh khoản tăng cao…

Bình luận

Please enter your comment!
Please enter your name here