Lợi nhuận quý 3/2022 ngành Chứng khoán

0
456

Công ty cổ phần Chứng khoán SSI (SSI) vừa công bố báo cáo tài chính riêng quý 3/2022 với doanh thu và lợi nhuận đều sụt giảm mạnh so với cùng kỳ năm ngoái. Cụ thể, doanh thu hoạt động của SSI đạt 1.286 tỷ đồng, giảm 25%; lợi nhuận sau thuế đạt 309 tỷ đồng, giảm một nửa so với kết quả thực hiện trong quý 3/2021.

Theo SSI, nguyên nhân lợi nhuận quý 3 giảm mạnh như trên là do quy mô giao dịch của thị trường giảm mạnh so với cùng kỳ, dẫn đến doanh thu nghiệp vụ môi giới giảm 49% xuống còn 339 tỷ đồng. Bên cạnh đó, lãi từ các khoản cho vay và phải thu giảm gần 6% xuống còn 406 tỷ đồng.

Luỹ kế 9 tháng đầu năm, SSI mang về 4.824 tỷ đồng doanh thu, giảm nhẹ 2% so với cùng kỳ năm trước; lợi nhuận sau thuế đạt 1.965 tỷ đồng, giảm 4%.

Tại thời điểm cuối quý 3, tổng tài sản của SSI đạt 44.872 tỷ đồng, giảm hơn 5.000 tỷ đồng so với đầu năm. Trong tài sản ngắn hạn, các khoản cho vay giảm mạnh từ hơn 23.600 tỷ đồng xuống còn gần 15.600 tỷ đồng. Đây là khoản cho vay hoạt động ký quỹ và cho vay hoạt động ứng trước tiền bán hàng của khách hàng.

Tại thời điểm lập báo cáo, trong danh mục cổ phiếu đầu tư của SSI có 4 mã chính là HPG, MWG, SGN, FUESSV50 với tổng giá trị gốc hơn 670 tỷ đồng. Các mã này đều giảm nên giá trị hợp lý chỉ còn 649 tỷ đồng.

Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT (FPTS) lợi nhuận sau thuế Quý 3/2022 giảm 120.29% so với cùng kỳ năm trước, nguyên nhân chính:

  • Doanh thu từ chênh lệch đánh giá lại tài sản tài chính giảm mạnh (chủ yếu là đánh giá lại khoản đầu tư MSH): Chênh lệch đánh giá lại TSTC Quý III/2022 là -162 tỷ, trong khi Quý III/2021 là 149.9 tỷ.
  • Doanh thu hoạt động môi giới giảm ( Doanh thu môi giới trong Quý III/2022 là 76.4 tỷ, giảm 50% so với cùng kỳ năm trước) do thanh khoản của thị trường chứng khoán giảm mạnh so với Quý III/2021.

Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HCM) công bố kết quả kinh doanh quý III/2022 với doanh thu hơn 637 tỷ đồng, giảm 30% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó:

  • Doanh thu từ nghiệp vụ môi giới đạt 168 tỷ đồng, giảm sâu 55% so với cùng kỳ năm trước. Lãi từ cho vay và phải thu tương đương cùng kỳ năm trước, đạt 318 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng lớn nhất trong khoản mục doanh thu. Dư nợ cho vay margin tại thời điểm cuối quý 3 đạt 10.928 tỷ đồng, giảm gần 2.800 tỷ đồng so với đầu năm.
  • Mảng tự doanh, lãi từ các tài sản tài chính đạt 267 tỷ đồng, giảm 32% so với quý 3/2021. Đáng chú ý, giá trị ghi sổ danh mục cổ phiếu niêm yết và giao dịch trên UPCom của HSC cuối quý 3 đạt 960 tỷ đồng, tăng 671 tỷ đồng so với giá trị tại thời điểm cuối quý 2 kề trước
  • Ngoài ra, danh mục còn ghi nhận 1.200 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp
  • Chi phí hoạt động trong quý 3 giảm 22% xuống còn 463 tỷ đồng.

Kết quả, HSC báo lãi sau thuế quý 3 đạt 165 tỷ đồng, giảm mạnh 48% so với con số thực hiện trong cùng kỳ năm trước.

CTCP Chứng khoán VNDirect (VND) công bố lợi nhuận sau thuế Quý 3 năm 2022 biến động giảm trên 10% so với cùng kỳ năm trước: Do ảnh hưởng chung của thị trường trong năm 2022, đặc biệt là trong Quý 3, mặc dù Công ty vẫn đang phát huy hiệu quả các nền tảng kinh doanh cốt lõi đã phát triển trong thời gian qua để kiểm soát, thích nghi tốt với các biến động của thị trường nhưng lợi nhuận sau thuế của Quý 3 năm 2022 giảm 83% so với cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân chính dẫn đến sự sụt giảm của lợi nhuận sau thuế là do:

(1) Tổng doanh thu hoạt động của Công ty đạt 1.429 tỷ đồng, giảm 9% so với cùng kỳ năm trước, trong đó:

  • Doanh thu hoạt động tự doanh và hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ có mức tăng trưởng lần lượt là 26% và 21% so với cùng kỳ năm trước, đạt lần lượt 671 tỷ đồng và 377 tỷ đồng.
  • Doanh thu hoạt động môi giới chứng khoán và nghiệp vụ bảo lãnh, đại lý phát hành chứng khoán giảm lần lượt 42% và 99% so với cùng kỳ năm trước do ảnh hưởng chung của thị trường chứng khoán.

(2) Tổng chi phí hoạt động của Công ty trong Quý 3 năm 2022 tăng 23% so với cùng kỳ năm trước, trong đó lỗ từ hoạt động tự doanh tăng 267 tỷ đồng, tương ứng với mức tăng 70% so với cùng kỳ năm trước do điều kiện của thị trường không thuận lợi. Bên cạnh đó, chi phí tài chính của Công ty trong Quý 3 năm 2022 cũng tăng 256% so với cùng kỳ năm trước.

Kết quả kinh doanh một số doanh nghiệp chứng khoán trên sàn

Xem thêm: