PC1: CỔ TỨC 20% THEO MỆNH GIÁ CHO NĂM 2019

0
479
 

Kết quả kinh doanh 2018:

Trong đó, Doanh thu hoạt động xây lắp chiếm tỷ trọng 34%, bất động sản chiếm 18.7%, bán hàng hóa vật tư chiếm 24.67%, thủy điện chiếm 11%. Lãi gộp hoạt động xây lắp chiếm 19.82%, bất động sản chiếm 29.9%, bán hàng hóa vật tư chiếm 4.11%, thủy điện chiếm 40.3%.

ĐHCĐ của PC1 diễn ra vào ngày 11/04/2019 tại Hà Nội với một vài chú ý sau:

  • PC1 đặt kế hoạch 2019 với doanh thu đạt 6,0 nghìn tỷ đồng (+18,9% YoY) và LNST sau lợi ích CĐTS đạt 424 tỷ đồng (-9,1% YoY). Trong đó, doanh thu và lợi nhuận đến từ hoạt động xây lắp, chuyển nhượng bất động sản và hoạt động thủy điện.
  • Kết quả LNST sau lợi ích CĐTS sơ bộ quý 1/2019 của công ty ước đạt 90 tỷ đồng (+42,8% YoY).
  • Cổ đông đã thông qua việc chia cổ tức cổ phiếu tỷ lệ 20% và không chia cổ tức tiền mặt cho năm 2018. PC1 đề xuất mức cổ tức 20% theo mệnh giá cho năm 2019, nhưng chưa có kế hoạch chi tiết về tỷ lệ chi trả cổ tức bằng cổ phiếu hay tiền mặt.
  • PC1 cũng chính thức được phê duyệt cho dự án BĐS mới – PCC1 Thăng Long tại Bắc Từ Liêm, Hà Nội với vốn XDCB 1 nghìn – 2 nghìn tỷ đồng, khởi công từ Quý 4 năm 2019, dự kiến hoàn thành vào Quý 4 năm 2021. Cùng năm 2021, dự án PPC1 Vĩnh Hưng dự kiến đi vào hoạt động. Bên cạnh đó, dự án PPC1 Thanh Xuân dự kiến hoàn thành Quý 3/2019, tổng mức đầu tư đạt 735 tỷ đồng.
  • Lĩnh vực năng lượng, 3 dự án nhà máy điện mới với vốn đầu tư 1.6 nghìn tỷ đồng bao gồm nhà Bảo Lạc B, Mông Ân, Sông nhiệm 4 sẽ giúp PPC1 tăng công suất lên 180 MW. Ngoài ra PCC1 còn lên kế hoạch tiếp tục xây dựng thêm 2 nhà máy thủy điện Bảo Lạc A và Thượng Hà với tổng công suất 43 MW.
  • PC1 có kế hoạch phát hành 1.280 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 10 năm để tài trợ cho dự án nhà máy điện mặt trời.
  • Doanh thu năm 2019 tăng trưởng mà lợi nhuận suy giảm do chi phí lãi vay tăng lên, với dự an hiện tại của PCC1 lợi nhuận cho giai đoạn 2021 – 2022 sẽ tăng trưởng trở lại.
Tham khảo đánh giá một vài công ty: