Breakout là gì? Tại sao lại sợ False Breakout?

0
674

Break tức là phá vỡ, tức hiện tượng giá tăng vượt khỏi nền giá, vùng đỉnh hoặc kháng cự và hiện tượng giá giảm thủng nền giá, vùng đáy hoặc hỗ trợ.

Giao dịch theo Break là giao dịch theo sự phá vỡ tại các vùng giá quan trọng như đỉnh, đáy, kênh giá, hỗ trợ kháng cự… Breakout là khi giá cổ phiếu hay chỉ số tài chính vượt vùng kháng cự tiếp tục xu hướng tăng, tăng mạnh hay yếu tùy thuộc vào lực tăng trước đó. Ngược lại, Breakdown khi giá giảm mất hỗ trợ, đà giảm theo quán tính tiếp tục duy trì, lúc này cần phải quản trị rủi ro chặt chẽ nếu đầu tư chứng khoán cơ sở.

_

Cách xác định điểm Break

  • Dựa vào xu hướng, hỗ trợ kháng cự và giá đóng cửa: Khi giá đóng cửa vượt qua hỗ trợ hoặc kháng cự để tiếp diễn hoặc đào chiều xu hướng.
  • Dựa vào khối lượng: “Điểm phá vỡ” hỗ trợ hoặc kháng cự kèm với xu hướng phải đủ mạnh để “chứng sỹ” sẵn sàng Mua/Bán bằng mọi giá. Do đó là một trong những yếu tố có thể xác định xu hướng thị trường có mạnh hay không chính là thanh khoản. (Thường khối lượng vượt trung bình 20 phiên gần nhất)
  • Dựa vào chỉ báo: Có thể dùng thêm các chỉ báo như là 1 kênh để tham khảo như RSI, MACD, Fibonacci

Failed Break (Phá vỡ thất bại) là gì?

Phá vỡ thất bại là hiện tượng giá di chuyển qua mức hỗ trợ hoặc kháng cự nhưng không có đủ động lực để duy trì hướng đi của nó, dẫn đến xu hướng bị đảo chiều.

Đối với một xu hướng tăng, Breakout giả được quan tâm nhiều hơn. Đây là hiện tượng giá vượt qua kháng cự nhưng lực tăng yếu dẫn đến giá giảm ngay sau đó, làm giá giảm mất luôn “vùng phá vỡ” trước đó.

Cách để xác định được “điểm phá vỡ” giả là quan sát thật kỹ vùng kháng cự và khối lượng giao dịch:

  • Thường giá tăng vượt kháng cự nhưng thanh khoản thấp hơn trung bình 20 phiên
  • Giá giảm luôn ngay sau những nỗ lực tăng trước đó, giá giảm mất luôn “vùng phá vỡ trước đó”.
  • Phiên giảm sau khi Bearkout không thành công thường khối lượng tăng lên rất cao, việc cần làm là quản trị rủi ro chặt chẽ.

_________________________

Đọc thêm kiến thức về PTKT